Kako pokazuje istraživanje Flash Eurobarometera, velika većina Europljana već je u prvom ljetu bez naknada za roaming primijetila koristi od novih pravila i počela mijenjati svoje navike tijekom putovanja u druge zemlje EU-a.

Zahvaljujući novim europskim pravilima o roamingu, koja su na snazi od 15. lipnja 2017., potrošači mogu putovati po cijelom EU-u upotrebljavajući svoje mobitele kao da su kod kuće, bez plaćanja dodatnih naknada.

Prema istraživanju Eurobarometra 71% Europljana zna da više nema naknada za roaming, a 72% smatra da će oni sami ili netko koga poznaju imati koristi od toga. Udio onih koji su upoznati s novim pravilima još je veći za skupinu osoba koje su putovale nakon 15. lipnja i iznosi 86 %.

„Primjećujemo da ljudi koji putuju po EU-u rado upotrebljavaju svoje telefone kao da su kod kuće, da se ne boje strašnih računa, a i da mobilni operateri ulažu u svoje mreže kako bi odgovorili na povećano opterećenje. Takva ćemo ulaganja dodatno potaknuti novim europskim telekomunikacijskim pravilima, koja bi Europski parlament i države članice trebali donijeti što je prije moguće.” izjavio je potpredsjednik Europske komisije za jedinstveno digitalno tržište Andrus Ansip.

„Ovo je primjer kako Europska unija konkretno poboljšava život europskih građana. Pristup u roamingu kao kod kuće funkcionira: korisnici ga cijene, potrošnja raste, a potražnja za mobilnim uslugama za vrijeme putovanja u EU-u vrlo je visoka. I potrošači i operateri imaju koristi od njega”, smatra povjerenica za digitalno gospodarstvo i društvo Mariya Gabriel.

Putnici počinju mijenjati svoje navike

Istraživanje Flash Eurobarometra o roamingu provedeno je krajem kolovoza, nakon glavnog razdoblja godišnjih odmora. Rezultati pokazuju da su ovog ljeta, prvog ljeta bez dodatnih naknada za roaming za građane koji putuju po EU-u, ljudi počeli mijenjati način upotrebe mobilnog telefona u inozemstvu:

– udio onih koji su upotrebljavali podatkovni promet u roamingu jednako često kao i kod kuće udvostručio se među onima koji su putovali nakon 15. lipnja 2017. (31%) u usporedbi s onima koji su putovali u mjesecima prije toga (15%);

– postotak onih koji nisu upotrebljavali podatkovni promet na putovanjima u inozemstvo nakon 15. lipnja 2017. prepolovio se (21%) u usporedbi s mjesecima prije tog datuma (42%).

– ograničena upotreba mobilnog telefona u inozemstvu općenito je u padu, a postotak građana koji na putovanju u inozemstvu isključuju mobilni telefon (12%) smanjio se u usporedbi s razdobljem prije 15. lipnja (20%).

– međutim, 60% ispitanika i nakon 15. lipnja 2017. ograničava upotrebu mobilnog telefona na putovanju u drugu zemlju unutar EU-a u usporedbi s upotrebom u matičnoj zemlji.

Utjecaj ukidanja naknada za roaming na upotrebu mobilnih telefona na putovanjima u inozemstvo potvrđen je i u usporedbi sa istraživanjem Eurobarometra iz 2014., koje je pokazalo još restriktivnije obrasce upotrebe roaminga nego u mjesecima prije lipnja 2017. 

Operateri bilježe povećanje upotrebe podatkovnog prometa i poziva

Mobilni operateri već vide promjene u ponašanju putnika u svojim mrežama. Nekoliko operatera prijavilo je znatno povećanje podatkovnog prometa zahvaljujući prometu koji ostvaruju putnici, a promet je ovog ljeta u usporedbi s ljetom 2016. bio nekoliko puta veći (3 do 6 puta, u nekim slučajevima čak i više). Iako je dio tog povećanja odraz općeg porasta podatkovnog prometa na domaćem tržištu u odnosu na prethodnu godinu, znatan dio može se pripisati novim pravilima o roamingu. Porast korištenja poziva u roamingu, iako nije toliko izražen, također je znatan. Kao odgovor na to, mobilni operateri u turističkim regijama poduzimaju važna ulaganja u svoje mreže kako bi iskoristili priliku koja se pruža zahvaljujući povećanoj potražnji za mobilnim uslugama za vrijeme putovanja.

Nakon prvog ljeta bez dodatnih naknada za roaming primjećuje se da se mobilni operateri općenito pridržavaju novih pravila. Europska komisija će, u bliskoj suradnji s nacionalnim regulatornim tijelima, koja su izravno odgovorna za osiguravanje provedbe, nastaviti pratiti kretanja na tržištima mobilnih komunikacija u državama članicama kako bi se osiguralo da se operateri i dalje pridržavaju novih pravila te da potrošači imaju koristi od ukidanja naknada za roaming.

Podijeli: