Nacionalna tijela članica Europske unije od prošle godine aktivnije upotrebljavaju sustav uzbunjivanja za opasne proizvode u trgovinama. No, Europska je komisija uočivši sve više takvih opasnih artikala u online trgovini odlučila pojačati suradnju s Amazonom, Ebayom i Alibabom kako bi aktivnije radila na uklanjanju mogućih nesigurnih i nesukladnih proizvoda s njihovih internetskih stranica na kojima se proizvodi prodaju potrošačima u EU-u. EK je pozvala i druge internetske trgovine da se uključe u aktivnosti ranog upozoravanja i uklanjanja opasnih proizvoda.

Suradnja među zemljama EU-a povećala se te one sve više upotrebljavaju sustav brzog uzbunjivanja kako bi osigurale da se opasni proizvodi brzo mogu ukloniti u cijeloj Europi. 2016. godine putem sustava brzog uzbunjivanja nacionalna su tijela razmijenila 2.044 upozorenja o opasnim proizvodima. Na temelju tih upozorenja provedene su 3.824 mjere, kao što je opoziv proizvoda. Broj reakcija bio je više nego dvostruko viši nego prethodnih godina, te se može zaključiti da nacionalna tijela detaljnije prate upozorenja i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi tržište učinili sigurnijim mjestom za potrošače.

Europska komisija surađivala je i s nacionalnim tijelima kako bi još više prilagodila sustav brzog uzbunjivanja korisnicima te je modernizirana javna internetska stranica kako bi se poduzeća i potrošače potaknula na njezinu upotrebu.

Budući da sve više potrošača kupuje na internetu, mnogi opasni proizvodi za koje su izdane obavijesti u sustavu brzog uzbunjivanja prodaju se i na internetskim platformama ili internetskim prodajnim mjestima. Prošle su godine izdane obavijesti za 244 takva proizvoda. Kako bi suzbile tu pojavu, nekoliko je država članica već osnovalo specijalizirane timove za praćenje internetskih stranica i opasnih proizvoda koji se prodaju na internetu. Osim toga, Amazon, Ebay i Alibaba složili su se da će povećati napore za uklanjanje takvih proizvoda nakon što ih otkriju regulatorna tijela EU-a. U tu su svrhu na internetskim prodajnim mjestima uvedene jedinstvene kontaktne točke za nadležna tijela.

Prošle godine igračke su bile kategorija proizvoda za koju su se najčešće izdavale obavijesti (26%), a slijedila su ih motorna vozila (18%) te odjeća, tekstil i modni artikli (13%).

Kad je riječ o vrstama rizika, 2016. godine rizik o kojem se najčešće izdavalo obavijesti bile su ozljede (25%), a slijedio ih je kemijski rizik (23%).

Većina opasnih proizvoda za koje je izdana obavijest u sustavu potječe izvan EU-a. Kina je navedena kao zemlja podrijetla za 53% (1.069) proizvoda za koje je izdana obavijest. Lani su 102 obavijesti (5%) upućivale su na Sjedinjene Američke Države, a 52 obavijesti (2,6%) na Tursku kao zemlju podrijetla. Podrijetlo 158 proizvoda za koje je izdana obavijest (8%) nije poznato. Zabilježen je pad od 9% u broju upozorenja o proizvodima iz Kine sa 62% 2015. na 53% 2016. godini. Za opasne proizvode europskog podrijetla izdano je 486 obavijesti (23%).

Od 2003. godine sustavom brzog uzbunjivanja omogućuje se brzo širenje informacija između država članica i Europske komisije o opasnim neprehrambenim proizvodima koji su povučeni ili opozvani s tržišta u bilo kojem dijelu Europe. Tako se mogu poduzeti odgovarajuće daljnje mjere (zabrana/obustava prodaje, povlačenje, opoziv ili odluka carinskih tijela o zabrani uvoza) na cijelom području EU-a.

Sada je u sustav uključena 31 zemlja (države članice EU-a, Island, Lihtenštajn i Norveška). Sustav brzog uzbunjivanja ima posebnu javnu internetsku stranicu (ec.europa.eu/consumers/rapid-alert-system) na kojoj se može pristupiti tjedno ažuriranim upozorenjima koja su dostavila nacionalna tijela uključena u sustav. Svakog se tjedna registrira približno 50 upozorenja, koja se zatim objavljuju na internetu. Svatko može pregledavati obavijesti u sustavu. Potrošači i poduzeća sada se mogu predbilježiti na upozorenja u skladu sa svojim potrebama i željama te dijeliti upozorenja putem društvenih medija.

Podijeli:

 

Vezane objave