U Hrvatskoj je visok stupanj integracije informatičko komunikacijske tehnologije (IKT) u poslovanju; 94 % poduzeća upotrebljava računala s pristupom internetu, a 69 % poduzeća ima vlastitu mrežnu stranicu, navodi Državni zavod za statistiku (DZS) u svojem godišnjem istraživanju o primjeni informacijskih i komunikacijskih tehnologija IKT-POD.

Upotreba informacijskih i komunikacijskih tehnologija osobito je važan dio suvremenog poslovanja. Istraživanje je pokazalo da 94% poduzeća upotrebljava računala s pristupom internetu u obavljanju svakodnevnih zadataka. Internet je postao nužan čimbenik učinkovitog poslovanja, stoga 69% poduzeća ima vlastitu mrežnu stranicu.

-- tekst se nastavlja nakon oglasa --

 

Prevladava upotreba širokopojasnog pristupa internetu; 94 % poduzeća upotrebljava neki oblik fiksne širokopojasne veze, a 86 % poduzeća upotrebljava mobilni širokopojasni pristup internetu. Internetska prodaja zauzima samo 15 % ukupne prodaje roba i usluga. Uslugom računalnog clouda na internetu kao nove tehnologije koristi se 39 % poduzeća.

Sve veća dostupnost broadbanda

Internet i ostale mrežne tehnologije omogućuju povezivanje poslovnih jedinica unutar poduzeća i integraciju poslovnih procesa koji pridonose učinkovitijem poslovanju. Način i brzina prijenosa podataka omogućuju kvalitetnije poslovanje. Dostupnost i afirmacija mobilnih uređaja prouzročile su promjenu trenda pristupa internetu. Širokopojasni fiksni pristup (DSL, kabelski internet, zakupljeni vod) upotrebljava 94 % poduzeća, dok mobilni pristup internetu upotrebljava 86 % poduzeća.

Internet je uveo promjene u načinu poslovanja omogućivši integriranost poslovnih procesa na višoj razini. Brzina internetske veze postaje jedan od važnijih čimbenika u poslovanju. Sve veća dostupnost širokopojasnog interneta potiče i porast brzine prijenosa podataka. Brzinom prijenosa do 100 Mb/s koristi se 86 % poduzeća.

e-trgovina samo 15 %

Integracija poslovnih procesa i komunikacija među poslovnim subjektima putem interneta omogućuje učinkovitiju ponudu dobara i usluga te njihovu kupnju i prodaju na tržištu. Opseg e-trgovine u odnosu na konvencionalnu trgovinu još je prilično nizak; samo se oko 15 % prometa ostvaruje putem interneta

Niska primjena clouda

Upotreba računalnih resursa putem usluga računalnog clouda tek se razvija u Republici Hrvatskoj; njome se koristi 39% poduzeća (porast od 2%). Struktura zastupljenosti prema veličini poduzeća ravnomjerna je. Podjednako se njime koriste mala, srednja i velika poduzeća, a iz grafikona je vidljivo da upotreba dominira u sektorima poslovnih djelatnosti te u informacijama i komunikacijama

Podjela prema tipu usluge pokazuje da se poduzeća najčešće koriste računalnim cloudom za procesiranje elektroničke pošte, a nešto su manje zastupljene usluge pohrane podataka, hosting baza podataka te upotreba uredskoga i računovodstvenog softvera

Podjela prema tipu usluge pokazuje da se poduzeća najčešće koriste računalnim cloudom za procesiranje elektroničke pošte, a nešto su manje zastupljene usluge pohrane podataka, hosting baza podataka te upotreba uredskoga i računovodstvenog softvera

Nedostatak stručnjaka

Većina poduzeća (50 %) koristi isključivo uslugama zaposlenika vanjskog dobavljača, a u 21 % poduzeća taj posao obavljaju vlastiti zaposlenici

Da imaju zaposlene informatičke stručnjake, izjavilo je 20 % poduzeća. Pri tome je 9 % poduzeća pokušalo zaposliti nove informatičke stručnjake prošle godine, ali je čak 2/3 njih imalo problema pri zapošljavanju. Najčešći su problemi bili mali broj prijavljenih kandidata i nedostatak traženih informatičkih vještina kandidata.

Podijeli:

 

 

Vezane objave