Kako je zaključeno na sastanku Europske komisije 7. svibnja, u odnosu na situaciju 2015., prije no što se Uredba primjenjivala, krajnji korisnici te davatelji sadržaja i aplikacija izražavaju veliko zadovoljstvo današnjim stanjem. Davatelji internetskih usluga isto tako podržavaju načela otvorenog interneta i ne smatraju da ih je potrebno izmijeniti.

Jedan od ciljeva Uredbe bio je podržati internet kao pokretač inovacija. Jasno je da digitalna poduzeća doživljavaju procvat, što dokazuju klasteri novoosnovanih poduzeća na vrlo dinamičnim mjestima u cijeloj Europi. Ta su se novoosnovana poduzeća pojavila djelomično zahvaljujući jednostavnosti pristupa korisnicima, kojoj je Uredba pridonijela. Osim toga, čini se da Uredba ne utječe na ulaganja davatelja usluga pristupa internetu. Svi sudionici na tržištu iznimno cijene pravnu sigurnost koja je njome stvorena jer je postojanje predvidljivih pravila ključno za njihove odluke o ulaganju.

Europska komisija je na temelju ocjene prvih dviju i pol godina provedbe zaključila da su načela Uredbe prikladna s obzirom na razvoj tržišta te učinkovita u zaštiti krajnjih korisnika i promicanju interneta kao pokretača inovacija.

Iskustvo u pogledu primjene Uredbe još je ograničeno zbog toga što se primjenjuje relativno kratko. Regulatori, dionici i krajnji korisnici s njezinom će se primjenom moći bolje upoznati u daljnjem razdoblju regulatorne stabilnosti. Ta je stabilnost u EU-u osigurana izravno primjenjivim zakonodavstvom utemeljenim na načelima koje podržavaju sve relevantne zajednice dionika i koje se zasniva na fleksibilnim mehanizmima kako bi se osiguralo dosljedno odlučivanje na nacionalnoj razini.

Europska komisija stoga zaključuje da u ovoj fazi ne bi bilo prikladno predložiti izmjene Uredbe. Uredbom će se nastaviti štititi europski korisnici interneta te će im se omogućiti da i dalje ostvaruju koristi od pristupa informacijama te sadržaju, aplikacijama i uslugama po vlastitom izboru.

Europska komisija će nastaviti pratiti kretanja na tržištu, uzimajući u obzir tehnološki razvoj i razvoj usluga.

Posebno će blisko surađivati s BEREC-om, koji provodi postupak koordinacije koji je doveo do uspješne konvergencije u donošenju odluka država članica. BEREC planira nastaviti tu suradnju u budućnosti. Interesne skupine dostavile su primjedbe na provedbene smjernice BEREC-a i zatražile njihovu prilagodbu kako bi odgovarale razvoju tržišta i tehnološkom razvoju. BEREC je započeo s radom na ažuriranju smjernica i planira ga dovršiti 2019. „u bliskoj suradnji s Europskom komisijom”, kako je predviđeno u članku 5. stavku 3. Uredbe, te bi i ubuduće trebao nastaviti s radom kako bi se osiguralo da smjernice na prikladan način odražavaju razvoj tržišta.

Podijeli:

 

Vezane objave