Hrvatska poduzeća imaju Visok stupanj integracije informacijsko komunikacijske tehnologije (ICT), prevladava korištenje širokopojasnog pristupa internetu, 94% poduzeća upotrebljava neki oblik fiksne širokopojasne veze, a 86% poduzeća upotrebljava mobilni širokopojasni pristup internetu, neki su od ključnih pokazatelja primjene ICT-a u hrvatskim poduzećima u 2020. godini prema podacima Državnog statističkog zavoda (DSZ).

Internetska prodaja zauzima samo 15% ukupne prodaje roba i usluga. Uslugom računalnog clouda koristi se 39% poduzeća.

ICT ključan dio poslovanja

Istraživanje DSZ-a je pokazalo da 94% poduzeća upotrebljava računala s pristupom internetu u obavljanju svakodnevnih zadataka. Internet je postao nužan čimbenik učinkovitog poslovanja, stoga 69% poduzeća ima vlastitu mrežnu stranicu.

 

Internet je uveo promjene u načinu poslovanja omogućivši integriranost poslovnih procesa na višoj razini. Brzina internetske veze postaje jedan od važnijih čimbenika u poslovanju. Sve veća dostupnost širokopojasnog interneta potiče i porast brzine prijenosa podataka. Brzinom prijenosa do 100 Mp/s koristi se 86% poduzeća.

Integracija poslovnih procesa i komunikacija među poslovnim subjektima putem interneta omogućuje učinkovitiju ponudu dobara i usluga te njihovu kupnju i prodaju na tržištu. Opseg e-trgovine u odnosu na konvencionalnu trgovinu još je prilično nizak; samo se oko 15% prometa ostvaruje putem interneta.

Cloud u razvoju

Upotreba računalnih resursa putem usluga računalnog clouda tek se razvija u Republici Hrvatskoj; njome se koristi 39% poduzeća (godišnji porast od 2%). Struktura zastupljenosti prema veličini poduzeća ravnomjerna je. Podjednako se njime koriste mala, srednja i velika poduzeća. Upotreba clouda dominira u sektorima poslovnih djelatnosti te u informacijama i komunikacijama.

Podjela prema tipu usluge pokazuje da se poduzeća najčešće koriste računalnim cloudom za procesiranje elektroničke pošte, a nešto su manje zastupljene usluge pohrane podataka, hosting baza podataka te upotreba uredskoga i računovodstvenog softvera.

Outsourcing ICT-a

Kada su u pitanju informatičke aktivnosti u poduzeću poput održavanja informatičke infrastrukture, softverske podrške, razvoja i održavanja poslovnih sustava te mrežnih rješenja, sigurnosne zaštite sustava ili zaštite podataka većina poduzeća (50%) koristi se isključivo uslugama zaposlenika vanjskog dobavljača, a u 21% poduzeća taj posao obavljaju vlastiti zaposlenici.

Informatički stručnjaci su zaposlenici u poduzećima čiji je osnovni posao dizajn, održavanje, razvoj, upravljanje i podrška informatičkim sustavima. Petina poduzeća (20%) imaju zaposlene informatičke stručnjake. Pri tome je 9% poduzeća pokušalo zaposliti nove informatičke stručnjake prošle godine, ali je čak 2/3 njih imalo problema pri zapošljavanju. Najčešći su problemi bili mali broj prijavljenih kandidata i nedostatak traženih informatičkih vještina kandidata.

Kada je u pitanju utjecaj pandemije Covid-19 na poslovanje poduzeća, anketa provedena u lipnju i srpnju, pokazala je da je 70% poduzeća moralo smanjiti broj zaposlenika, dok su u 60% poduzeća zaposlenici radili od kuće. Premda je pad prihoda od prodaje zabilježen u 16% poduzeća, gotovo polovica poduzeća imala je probleme s nabavom robe od dobavljača te s distribucijom i naplatom prodane robe. U svim kategorijama najviše su bila zastupljena mala poduzeća.

Podijeli:

 

Vezane objave