Zbog drugog lockdowna krajem 2020. godine i nastavljenog na početku ove 2021. godine, Ecommerce Europe proveo je novo istraživanje o utjecaju drugog lockdowna i pandemije Covid-19 na sektor e-trgovine u Europi. Istraživanje je bilo upućeno članovima nacionalnih udruga Ecommerce Europe i dobilo je odgovore od 19 suradnika, ističući aktualnu situaciju u različitim europskim zemljama.

Sektor e-trgovine pokazao se otpornim i mnoga su poduzeća prošla kroz ubrzanu digitalnu transformaciju, što je dovelo do promjena u ponašanju potrošača i razvoja novih cjelovitih komercijalnih rješenja, poput digitalnih rješenja za plaćanje i višekanalnih logističkih rješenja poput beskontaktnog “klikni i preuzmi”.

Regulatorna fragmentacija na jedinstvenom tržištu

Ispitanici su elaborirali učinke potpunog ili djelomičnog lockdowna koje su doživjeli na tradicionalnu maloprodaju i e-trgovinu. Identificirali su fragmentaciju u cijeloj Europi u pogledu klasifikacije osnovnih kategorija trgovina i u vezi s pravilima rješenja za dostavu “klikni i preuzmi” kao jedno od glavnih pitanja, što rezultira pravnom nesigurnošću kako za tvrtke tako i za potrošače. Rezultati ankete pokazuju potrebu za harmoniziranijim pristupom EU-a kako bi se osigurala kontinuirana i sigurna opskrba robom tijekom pandemije Covid-19 i kako bi se tvrtkama pružile jednake uvjete kada djeluju na jedinstvenom tržištu.

Sveukupno pozitivna percepcija e-trgovine

Nadalje, istraživanje pruža uvid u javnu i političku percepciju sektora e-trgovine širom Europe, u osnovi svi ispitanici izvješćuju o pozitivnoj percepciji javnosti za taj sektor, a većina izvještava i o pozitivnoj političkoj percepciji. Iako su se u nekim zemljama iznijele prigovore o negativnom učinku e-trgovine na lokalne fizičke trgovine, rezultati ankete i iskustva koja su izvijestili članovi Ecommerce Europe pokazuju da je e-trgovina postala spas za mnoge fizičke trgovine koje su se morale zatvoriti, omogućujući im da nastave svoje aktivnosti tijekom lockdowna zahvaljujući Internetu.

Utjecaj Covid-19 na sektor e-trgovine

Unatoč snažnoj potražnji u sektoru e-trgovine posljednjih mjeseci, istraživanje pokazuje nijansiranu sliku utjecaja Covid-19 na industriju. Iako su mnogi sektori općenito zabilježili povećanu prodaju, postoji i značajan segment koji je doživio pad prodaje, a neki se sektori bave i potpunim nedostatkom prodaje. Primjerice, usluge e-trgovine poput prodaje putničkih / internetskih karata bilježe pad prodaje između 40% i 70%.

Projekcije budućeg rasta 2021.

Unatoč kontinuiranoj pandemiji, većina ispitanika izjavila je da ostaje nada u budućnost, napominjući da će eskalacija digitalizacije poduzeća u Europi, kao posljedica pandemije Covid-19, rezultirati kontinuiranim rastom industrije, koji postaje sve višekanalniji. Prema istraživanju, sektor e-trgovine očekuje konačan rast prodaje proizvoda 2021. godine i mogući rast prodaje usluga ovisno o ozbiljnosti mjera Covid-19.

Podijeli:

 

Vezane objave