Razvoj tehnologije u zadnjih nekoliko godina donio je novi i učinkovitiji sustav digitalne televizije DVB-T2 te novi i učinkovitiji sustav kodiranja H.265/HEVC. Kako bi se u zemaljskim mrežama omogućilo ekonomično odašiljanje TV sadržaja visoke razlučivosti (HD) i olakšao razvoj novih usluga, nužan je prijelaz na učinkovitiji DVB-T2 sustav s H.265/HEVC video kodiranjem. Sustav DVB-T2, uz usporedive uvjete prijama, nudi veću fleksibilnost te do 50% veći prijenosni kapacitet u odnosu na DVB-T sustav. Početak prelaska usluga digitalne zemaljske televizije slobodnih za prijam u javnosti s DVB-T na DVB-T2 u Republici Hrvatskoj planira se od 2019. Uporabom novih standarda, moguće je učinkovitije iskoristiti radiofrekvencijski spektar te upotrijebiti manji dio spektra za odašiljanje postojećih kanala ili poboljšati njihovu kakvoću. Time se oslobađa radiofrekvencijski spektar druge digitalne dividende za usluge u mrežama pokretnih komunikacija.
Sve veći zahtjevi korisnika za širokopojasnim pristupom internetu na što većem području traže sve veće količine spektra, koji je ograničeno prirodno dobro. S obzirom na propagacijske karakteristike (karakteristike širenja radiofrekvencijskog signala) te gospodarsku isplativost, najprikladniji radiofrekvencijski spektar za pružanje širokopojasnog pristupa je frekvencijsko područje oko 1 GHz za pokrivanje većih područja (udaljena, ruralna područja s manjim brojem korisnika), te frekvencijska područja 2-5 GHz za dodatne kapacitete u urbanim, gusto naseljenim, područjima. Ta frekvencijska područja se već upotrebljavaju za različite druge radiokomunikacijske službe te se njihova prenamjena može postići isključivo optimizacijom rada postojećih sustava, u ovom slučaju digitalne televizije, što u praksi znači prelazak cjelokupnog sustava na DVB-T2 tehnologiju s H.265/HEVC sustavom kodiranja.
Kako bi se cjelokupni postupak prelaska odvio što jednostavnije i usklađenije, u tijeku je izrada prijedloga Strategije prelaska digitalne zemaljske televizije na sustav DVB-T2 i dodjele frekvencijskog pojasa od 700 MHz, koja će definirati konkretni vremenski okvir prelaska na DVB-T2 s H.265/HEVC kodiranjem. Očekuje se da u DVB-T2 – H.265/HEVC sustavu svi programi s nacionalnim pokrivanjem odašiljati sadržaja visoke razlučivosti (HD).

HAKOM je u srpnju ove godine objavio Preporuku o minimalnim tehničkim zahtjevima prijamnika za prijam digitalnog zemaljskog televizijskog signala (DVB-T2) u Republici Hrvatskoj koja predstavlja minimalne tehničke zahtjeve koje DVB-T2 prijamnici trebaju zadovoljiti kako bi se u Republici Hrvatskoj osigurala visoka kvaliteta prijama usluga digitalne zemaljske televizije slobodnih za prijam u javnosti.
Prelazak na DVB-T2 standard očekuje se nakon isteka postojećih dozvola za multiplekse digitalne zemaljske televizije, koje počinju isticati 2019. U razdoblju od 2019. do 2021. građani će trebati prilagoditi svoju prijamničku opremu (TV prijamnike) novom standardu (minimalno tzv. STB – Set Top Box uređaje). Pri izboru novog televizora/prijamnika, bit će važno da podržava DVB-T2 sustav i H.265/HEVC sustav kodiranja te da je u skladu s Preporukom. Ukoliko građani u međuvremenu kupuju novi TV prijamnik, što nije nužno prije promjene standarda u periodu 2019. – 2021., uputno je da obrate pozornost na podržani standard, kako bi izbjegli dodatne troškove ili prijamnike u budućnosti.
Završetak dodjele druge digitalne dividende za usluge u mrežama pokretnih komunikacija u većini država članica EU očekuje se do 30. lipnja 2020. Objava Preporuke jedan je od prethodnih uvjeta za označavanje DVB-T2 prijamnika posebnim logom, koji će jamčiti da su u skladu sa standardom odašiljanja u Hrvatskoj, a potrošačima olakšati kupovinu. Odabir loga, kao i propisivanje postupka certificiranja prijamnika za hrvatsko tržište, planira se u 2018.
Kako bi se osigurali svi preduvjeti za prelazak na novi standard potrebno je uskladiti tehničke parametre konkretnih odašiljača i na međunarodnoj razini. S obzirom na zemljopisni položaj i reljef Republike Hrvatske, međunarodno usklađivanje se obavlja prvenstveno s Austrijom, Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom, Italijom, Mađarskom, Slovenijom i Srbijom. Replaniranje frekvencijskog pojasa 470-790 MHz, koji koristi digitalna televizija, i oslobađanje 694-790 MHz za mreže pokretnih komunikacija u Europi se počelo dogovarati na razini regionalnih grupa ( 10-ak susjednih država). Tako je Republika Hrvatska sudjelovala u dvije takve grupe:
regija na području Jadranskog i Jonskog mora – Albanija, Crna Gora, Grčka, Hrvatska, Italija, Slovenija i San Marino – Sporazum je potpisan 4. listopada 2017.

-- tekst se nastavlja nakon oglasa --

 

SEDDIF (South European Digital Dividend Implementation Forum) – Austrija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crne Gora, Grčka, Hrvatska, Mađarska, Makedonija, Rumunjska, Slovenija, Srbija, Turska i Ukrajina – 5. i 6. prosinca 2017. potpisan je okvirni sporazum, kao i bilateralni sporazumi sa susjednim državama u grupi.

Na posljednjem SEDDIF sastanku u Budimpešti završeni su pregovori između susjednih država o usklađivanju frekvencija i tehničkih parametara odašiljača u budućim mrežama digitalne televizije, nakon čega su potpisani bilateralni sporazumi – Republika Hrvatska s Austrijom, Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom, Mađarskom, Slovenijom i Srbijom. Također, potpisan je okvirni sporazum svih država na razini SEDDIF grupe. Time je završen postupak usklađivanja kanala u ovoj grupi, započet još 2015.
Sporazume još nisu potpisale Albanija i San Marino.
Potpisivanje tih sporazuma znači da je Republika Hrvatska sa svim susjednim državama dogovorila raspodjelu televizijskih kanala i time ostvarila preduvjete za uspješan planirani prelazak na DVB-T2 i oslobađanje spektra druge digitalne dividende za pružanje širokopojasnih usluga u mrežama pokretnih komunikacija.
Također, time su ispunjeni zahtjevi Europske komisije da svi dogovori unutar Europske Unije budu dovršeni do kraja 2017.
Na međunarodnoj razini će još biti potrebno dogovoriti parametre za odašiljače lokalnih televizija, što se planira u 2018.
Konačno, uzimajući u obzir sve navedeno, donošenjem Strategije, bit će u potpunosti poznati tehnički i ekonomski uvjeti i parametri prelaska na DVB-T2 – H.265/HEVC sustav, što će za posljedicu imati oslobađanje frekvencijskog pojasa 694-790 MHz. Taj radiofrekvencijski spektar će se zatim moći dodijeliti za mreže javnih pokretnih komunikacija, što će dati dodatni doprinos državnom proračunu RH, a operatorima omogućiti toliko potreban dodatni frekvencijski resurs kako bi se svim građanima Republike Hrvatske mogla isporučiti kvalitetna usluga širokopojasnog pristupa internetu.

Podijeli:

 

 

Vezane objave