Zbog pandemije covid-19 i utjecaja mjera za suzbijanje epidemije na društvene i gospodarske aktivnosti, prelazak na DVB-T2/HEVC, koji je bio planiran u prvoj polovici ove godine, odgođen je za drugu polovicu, a time se pomiče i oslobađanje pojasa 700 MHz za širokopojasni bežični pristup.

Dosadašnji planovi za dodjelu radiofrekevencijskog spektra namijenjenog za 5G (700 MHz, 3.6 GHz i 26 GHz) bili su predviđeni za kraj 2020. godine. Novonastale okolnosti utjecale su i na operatore koji su morali prilagoditi svoje investicijske planove te je Hakom odlučio odgoditi dodjelu spektra za 5G putem javne dražbe za prvu polovicu 2021. godine.

Više informacija o novom terminu provođenja javne dražbe HAKOM će objaviti nakon sagledavanja svih novih okolnosti koje mogu utjecati na dodjelu navedenog spektra i javne rasprave.

Sukladno iskazanim interesima u javnoj raspravi o budućoj dodjeli frekvencijskih pojaseva 700 MHz, 1500 MHz, 3,6 GHz i 26 GHz, Hakom će u sljedeću dodjelu radiofrekvencijskog spektra uključiti frekvencijske pojaseve 700 MHz, 3,6 GHz i 26 GHz. Radiofrekvencijski pojas 1500 MHz se neće dodjeljivati u okviru planiranog postupka uzimajući u obzir nedostatak interesa.

Sukladno međunarodnim obavezama Republike Hrvatske (NJFA – NATO Joint Frequency Agreement), iz frekvencijskog pojasa 26 GHz u dodjelu uključio bi se samo dio pojasa.

S obzirom na to da je iskazan interes veći od raspoloživih frekvencijskih resursa, za dodjelu navedenih pojaseva Hakom razmatra postupak javne dražbe kao najprikladniji. Postavljanjem primjerenih pravila i uvjeta dražbe moguće je postići da se ostvari ciljano pokrivanje korisnika i osiguranje investicija u područja koja se posebno žele pokriti (otoci, ruralna i planinska područja, prometnice, željeznice i sl.), a sve za naknade koje određuje samo tržište, odnosno koje su sudionici spremni platiti. Početnu cijenu određuje HAKOM. Ovisno o postavljenim uvjetima, unutar postupka nadmetanja sudionici se mogu nadmetati i oko vrste i razine obveza iz dozvole, a što može utjecati na konačni iznos naknade za dodijeljeni RF spektra na dražbi. To će zasigurno biti jedan od bitnih faktora u planiranoj dražbi.

O modelu i parametrima javne dražbe te uvjetima uporabe radiofrekvencijskog spektra koji se dodjeljuje provest će se javna rasprava, gdje će zainteresirana javnost imati mogućnost upoznati se s namjerama Hakoma i iznijeti svoje komentare.

Najkasnije prilikom provođenja javne rasprave o javnoj dražbi, HAKOM će provesti javne rasprave o planovima dodjele frekvencijskih pojaseva 700 MHz, 3,6 GHz i 26 GHz, gdje će biti određeni tehnički uvjeti za uporabu radijskih frekvencija i podjelu državnog područja Republike Hrvatske na područja za dodjelu dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra. Dozvole koje će se izdati će biti tehnološki neutralne.

S obzirom na iskazani interes za spektrom u frekvencijskom pojasu 700 MHz, HAKOM planira dodjelu 2×30 MHz za pružanje usluga bežičnih širokopojasnih elektroničkih komunikacija. Konačnu odluku o dodjeli preostalog spektra u 700 MHz (698-703 MHz, 733-736/788-791 MHz i 738-758 MHz) za druge moguće primjene donijet će Vijeće Hakoma.

Hakom u pojasu 3,6 GHz planira dodijeliti najmanje 300 MHz na državnoj razini. Za preostali spektar u tom pojasu ostavit će se mogućnost dodjele na području manjem od državnog – razina županije ili regije i industrijska/lokalna primjena. Hakom smatra da će se s 300 MHz na državnoj razini osigurati dovoljna količina spektra potrebna za kvalitetno pokrivanje i pružanje usluga s parametrima koji se očekuju od 5G mreža. Istovremeno, omogućuje se razvoj lokalnih operatora i industrije te tržišta općenito, a istu praksu primijenile su i druge europske države.

Operatori na regionalnoj razini pomažu razvoju ruralnog dijela države u kojem operatori imaju manji komercijalni interes, čime se smanjuje digitalni jaz i doprinosi ciljevima gigabitnog društva.

Za komercijalno pružanje usluga putem MFCN (Mobile/Fixed Communications Network) mreža radiofrekvencijski spektar će se dodjeljivati na temelju javnog postupka (poziva/natječaja/dražbe), dok će se za ostale primjene (bez komercijalnog pružanja usluga) dodjeljivati na temelju zahtjeva ili opće dozvole. Koji konkretni dio pojasa će biti ostavljen za dodjelu na razini manjoj od nacionalne ovisi o migraciji postojećih korisnika, pri čemu će Hakom voditi računa da 300 MHz koji se dodjeljuju na nacionalnoj razini bude u kontinuiranom bloku.

Temeljem interesa iskazanog u javnoj raspravi Hakom smatra da se treba omogućiti dodjela barem 1 GHz iz frekvencijskog pojasa 26 GHz na državnoj i/ili regionalnoj razini. Za industrijsku/lokalnu primjenu potrebna je izmjena Tablice namjene kako bi se omogućilo izdavanje dozvole na zahtjev i/ili opće dozvole. Detaljniji uvjeti dodjele tog frekvencijskog pojasa bit će propisani odgovarajućim planom dodjele. Za oba dokumenta će se prije donošenja provesti posebne javne rasprave.

Sukladno EECC, rok valjanosti dozvole za harmonizirani radiofrekvencijski spektar koji se upotrebljava za bežične širokopojasne elektroničke komunikacijske usluge ne smije biti kraći od 15 godina te se može produljiti na razdoblje od najviše 5 godina.

Za druge primjene rok valjanosti bit će propisan podzakonskim propisima. (naslovna fotografija mildenhall.af.mil)

Podijeli:

 

Vezane objave