Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) dodijelila je radiofrekvencijski spektar za mreže pokretnih komunikacija u frekvencijskim pojasevima 800 MHz (791-821/832-862 MHz), 900 MHz (880-915 MHz/ 925-960 MHz), 1800 MHz (1710-1785/1805-1880 MHz), 2100 MHz (1920 – 1980/2110 – 2170 MHz), 2600 MHz (2500-2570/2620-2690 MHz) na nacionalnoj razini te 3600 MHz (3400-3480 MHz) na regionalnoj razini.

Postupak nadmetanja započeo je 16. siječnja 2023. i trajao je šest tjedana, a odluka o odabiru najpovoljnijih ponuđača donesena je 8. ožujka 2023. godine. Postupak nadmetanja obuhvaćao je glavnu fazu nadmetanja i fazu dodjele frekvencijskih blokova. U glavnoj fazi nadmetanja ponuđači su istovremeno podnosili ponude za pravo uporabe jednog ili više frekvencijskih blokova za sve frekvencijske pojaseve. Po završetku glavne faze nadmetanja, kojom je određena količina radiofrekvencijskog spektra koja će se dodijeliti svakom ponuđaču, održala se faza dodjele koja je odredila konačnu raspodjelu radiofrekvencijskog spektra među ponuđačima, odnosno točan položaj frekvencijskih blokova svakog ponuđača unutar određenog frekvencijskog pojasa. Dozvole su izdane na 15 godina za sva područja dodjele s mogućnošću produljenja za najviše pet godina, kako je određeno pravilima na razini EU-a.

-- tekst se nastavlja nakon oglasa --

 

Dodjela frekvencijskih pojaseva za 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz i 2600 MHz na nacionalnoj razini:

Frekvencijski pojasOperatorKoličina spektra (MHz)Iznos početne cijene(EUR)Ukupni iznos naknade(EUR)
800 MHzA1 Hrvatska2×1014.000.000,0019.600.000,00
Hrvatski Telekom2×1014.000.000,0019.616.011,00
Telemach Hrvatska2×1014.000.000,0020.011.011,00
900 MHzA1 Hrvatska2×1521.000.000,0028.840.000,00
Hrvatski Telekom2×1521.000.000,0028.840.202,50
Telemach Hrvatska2×57.000.000,009.520.200,50
1800 MHzA1 Hrvatska2×2510.000.000,0027.340.000,00
Hrvatski Telekom2×3012.000.000,0033.020.385,00
Telemach Hrvatska2×208.000.000,0021.910.902,00
2100 MHzA1 Hrvatska2×156.000.000,0030.000.000,00
Hrvatski Telekom2×2510.000.000,0050.240.000,00
Telemach Hrvatska2×208.000.000,0040.162.883,00
2600 MHzA1 Hrvatska2×253.500.000,003.500.000,00
Hrvatski Telekom2×253.500.000,003.598.000,00
Telemach Hrvatska2×202.800.000,002.800.000,00

Nadmetanje na nacionalnoj razini odvilo se u 309 krugova u glavnoj fazi nadmetanja, te jednim krugom za pojedini frekvencijski pojas u fazi dodjele.

Ukupan iznos naknada za uporabu RF spektra koji je postignut na javnoj dražbi za frekvencijske pojaseve  800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz i 2600 MHz na nacionalnoj razini iznosi 338.999.595,00 eura.

Za frekvencijske pojaseve na nacionalnoj razini određena je obveza pokrivenosti 99,4 posto stanovništva na području Republike Hrvatske do 31. prosinca 2029. s najmanjom prijamnom razinom signala od -110 dBm. Time se u većini slučajeva osigurava zadovoljavajuća kvaliteta usluge i s brzinama najmanje 10 (DL)/2 (UL) Mbit/s na otvorenom prostoru.

Dodijeljene dozvole za frekvencijske pojaseve 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz i 2600 MHz istječu 2024. godine te se njihovom dodjelom osigurava neprekinut rad mreža javnih pokretnih komunikacija i pružanja usluga krajnjim korisnicima uz regulatornu predvidivost.

Spektar u frekvencijskom pojasu 3600 MHz koji nije bio dodijeljen u dražbi iz 2021. godine ponovno se dodjeljivao na regionalnoj (županijskoj) razini radi stvaranja prilika za poslovanje i manjim, regionalnim operatorima te kako bi se potaknula raznovrsnost usluga, a krajnjim korisnicima pružila veća mogućnost izbora.

Ishod dražbe na regionalnoj (županijskoj) razini:

Odabrani ponuđačPodručje dodjeleKoličina spektra (MHz)Iznos početna cijene (EUR)Ukupni iznos naknade (EUR)
DigicomBrodsko-posavska20+1019.000,00 19.000,00
Krapinsko-zagorska2019.000,00 19.000,00
Grad Zagreb10+1038.000,00 38.000,00
MarkojaBjelovarsko-bilogorska30+1028.500,00 28.500,00
Karlovačka3028.500,00 29.450,00
Ličko-senjska101.900,00 1.900,00
Osječko-baranjska3028.500,00 28.500,00
Požeško-slavonska3011.400,00 11.400,00
Virovitičko-podravska30+1011.400,00 11.400,00

Nadmetanje na regionalnoj razini odvilo se u tri kruga u glavnoj fazi nadmetanja, bez potrebe za provođenjem faze dodjele.

Ukupan iznos naknada za uporabu RF spektra koji je postignut na javnoj dražbi za frekvencijski pojas 3600 MHz na regionalnoj razini iznosi 187.150,00 eura.

Ukupan iznos naknada za uporabu RF spektra na nacionalnoj i regionalnoj razini koji je postignut na javnoj dražbi iznosi 339.186.745,00 eura.

Podijeli:

 

 

Vezane objave