Europska komisija objavila je izvješće neovisnog savjetnika McKinsey & Company o makroekonomskom potencijalu digitalne transformacije europskog gospodarstva  Oblikovanje digitalne transformacije u Europi (Shaping the digital transformation in Europe).

U analizi se istražuju izazovi s kojima se EU suočava, uključujući implikacije pandemije covid-19 na njeno gospodarstvo, i načine kako ih riješiti radi postizanja ciljeva utvrđenih strategijom oblikovanja europske digitalne budućnosti.

Analiza pokazuje da bi do 2030. godine kumulativni dodatni doprinos BDP-a takvih digitalnih tehnologija mogao iznositi 2,2 bilijuna eura u EU (ekvivalentno kombiniranom BDP-u Španjolske i Nizozemske za 2019. godinu). Podizanje razine ulaganja privatnih i javnih aktera u digitalne tehnologije i vještine ključno je da bi se to dogodilo. Rješenja e-zdravstva samo u Njemačkoj i Francuskoj mogu donijeti uštedu od 55 milijardi eura, dok se u Europi događa samo 5% objavljenog financiranja u automatiziranoj tehnologiji i tehnologiji mobilnosti. Da bi se to postiglo, analiza pokazuje da će države članice i EU trebati doprinositi približno 75 milijardi eura godišnje za ulaganje u ICT u sljedećem desetljeću i 42 milijarde eura godišnje za obrazovanje, usavršavanje i ponovno osposobljavanje radne snage za upravljanje digitalnim tranzicija.

Učinkovita upotreba Instrumenta za oporavak i otpornost, s najmanje 20% sredstava namijenjenih digitalnom, i europskim projektima poput EuroHPC-a (EU program superračunala) pomoći će u premošćavanju te praznine.

U analizi se navodi devet potencijalnih inicijativa za Europu: ambicioznih planova koji se izravno odnose na četiri cilja europske digitalne transformacije: izgradnja i primjena digitalnih rješenja za društvene izazove i klimu; oživljavanje demokracije, povjerenja i različitosti; osiguravanje europskog digitalnog tehnološkog suvereniteta i cyber sigurnosti; i jačanje gospodarstva i konkurentnosti.

Podijeli:

 

Vezane objave