Tijekom posljednjih tjedana, sve se više usluga preselilo putem interneta zbog državnih ograničenja koja su uvedena kao odgovor na pandemiju COVID-19. Mnoga su poduzeća morala prestati s radom, a škole su se zatvorile u većini zemalja članica EU-a, zbog čega škole prenose nastavu na mreži. S obzirom na te okolnosti, moglo bi se zapitati imaju li pojedinci koji žive u domaćinstvima s djecom potrebne digitalne vještine za pristup tim uslugama putem Interneta?

Europskoj uniji (EU) 2019. godine gotovo dvije trećine osoba (64%) u dobi od 16 do 74 godine koje žive u kućanstvu s djecom mlađom od 16 godina imale su osnovne ili iznad osnovne digitalne vještine. To je za jedan postotni poen (pp) više od 2017. (63%) i za 3 pp više od 2015. godine (61%).

Suprotno tome, 28% pojedinaca koji žive u kućanstvu s djecom u dobi od 0-16 godina izjavilo je da imaju nisku ukupnu digitalnu vještinu.

Udio pojedinaca koji žive u kućanstvu bez djece s osnovnim ili višim digitalnim vještinama bio je za 11 pp niži (53%) u usporedbi s onima koji žive s djecom (64%).

Među državama članicama EU-a Finska je imala najveći udio pojedinaca u dobi od 16 do 74 godine koji žive u kućanstvu s djecom mlađom od 16 godina koji su izvijestili da imaju osnovne ili iznad osnovne ukupne digitalne vještine (88%), a slijedi je Nizozemska (83 %), Švedska * (81%), Njemačka i Estonija (obje 80%).

Suprotno tome, najmanji udjeli zabilježeni su u Bugarskoj (32%), Rumunjskoj (34%), Italiji (45%), Cipru (54%) i Poljskoj (55%).

Hrvatska je nešto ispod prosjeka EU, odnosno na 19 mjestu po digitalnim vještinama za pristup uslugama putem Interneta.

(naslovna fotografija www.pexels.com)

Podijeli:

 

Vezane objave