Europska komisija je predlažila modernizaciju i digitalizaciju pravosudne suradnje u prekograničnim građanskim i trgovačkim predmetima diljem EU-a. Cilj je smanjiti troškove pristupa građanskom pravosuđu te ga učiniti učinkovitijim i pristupačnijim za građane i poduzeća.

Prijedlogom se uvodi obveza za sudove da razmjenjuju dokumente elektroničkim putem te se promiče uporaba videokonferencija za saslušanje svjedoka u drugoj zemlji.

Prijedlozima se ažuriraju Uredba o dostavi pismena i Uredba o izvođenju dokaza.

Ažuriranim će se pravilima:

  • Uvesti obveza elektroničke prekogranične razmjene dokumenata za sudove, s obzirom da u prekograničnim predmetima sudovi u obje uključene države članice dokumente šalju poštom, što je sporo i uzrokuje određene troškove. Prelaskom s papirnate na elektroničku komunikaciju moglo bi se uštedjeti oko 30 do 78 milijuna eura godišnje u cijelom EU-u.
  • Uvesti jedinstvenu povratnicu za dokumente poslane poštom osobama i poduzećima­, s obzirom na to da dolazi do brojnih problema s prekograničnim primanjem dokumenata zato što se povratnice razlikuju te često ne ispunjavaju pravilno. Očekuje se da bi se tim poboljšanjem godišnje moglo uštedjeti više od 2,2 milijuna eura.
  • Promicati uporaba videokonferencija, čime će se olakšati saslušavanje osoba bez potrebe da putuju u drugu zemlju. Videokonferencijama će se osim toga omogućiti i uštede. Trošak prekograničnog saslušanja stranaka ili svjedoka provedenog putem videokonferencije obično iznosi 100 eura, u odnosu na 400 i 800 eura za saslušanje s fizičkim prisutstvom.
  • Ojačati postupovna prava stranaka i pristup pravosuđu.Pravilima će se ojačati prava na obranu, primjerice, pojasnit će se kada i kako se može ostvarivati pravo na odbijanje. Digitalizacijom i upotrebom tehnologija u prekograničnim postupcima pravosuđe će postati učinkovitije i povoljnije. 

Pravila iz Uredbe o dostavi pismena mogu se primijeniti i u raznim izvansudskim postupcima, primjer u predmetima nasljeđivanja pred javnim bilježnikom ili u predmetima iz područja obiteljskog prava pred javnim tijelom.

Podijeli:

Vezane objave