Europska komisija (EK) objavila je popis pružatelja usluga e-fakturiranja. Za sada  je osam tvrtki dostavilo relevantne podatke kako bi ih se uvrstili na taj popis. EK očekuje da će im se uskoro pridružiti više kompanija, uključujući i sve one koje su dobile financiranje od CEF-a za razvoj usluge e-fakturiranja.

Da bi se tvrtka uvrstila na taj popis treba se obratiti servisnom stolu i dostaviti relevantne informacije o svojem rješenju e-fakturiranja sukladana pravilima EU. Drugi način je sudjelovanje na testu sukladnosti.

-- tekst se nastavlja nakon oglasa --

 

Naime, CEF e-fakturiranje nudi testnu infrastrukturu koja pružateljima rješenja i usluga i javnim subjektima omogućuje provjeru sukladnosti rješenja za e-fakturiranje (osnovna e-faktura) sa europskim standardom za e-fakturiranje: ISO / IEC 19845: 2015 (UBL 2.1) ili UN / CEFACT CII.

Usluga testiranja je besplatna i otvorena je za davatelje rješenja za e-fakturiranje i usluge u Europi koji se bave provjerom sadržaja računa. Vlasnici softvera (uključujući privatne tvrtke) koji grade rješenja kao dio šireg programa za koji žele provesti testiranje interoperabilnosti također mogu pristupiti usluzi.

Pored toga, javni subjekti ili financirani projekti koji su od značaja za transeuropsku interoperabilnost i povezanost mogu se prijaviti da im se referentne implementacije i ispitni paketi instaliraju u ispitnom sloju kojim upravlja ISA² , za upotrebu odgovarajućih korisnika.

Posjetite stranicu CEF za testiranje sukladnosti e-fakturiranja kako biste dobili više uvida u ovu uslugu.

Europska komisija podržava europski standard o primjeni e- fakturiranja s u sklopu sustava za e-račune za  povezivanje Europe (CEF) koji  djeluje zajedno s   izgradnjom sustava e-isporuke CEF-a. Usto CEF tim za e-fakturiranje nudi internetske obuke  i  radionice za e-fakturiranje u javnom i privatnom sektora; podrška webinarima, U okviru Zajednica korisnika  moguća je rasprava o unaprjeđenju sustava te postoji i  Registar za podršku artefaktima za provedbu europskog standarda.

Među osam tvrtki s priznatim EU stanradom e-fakturiranja je i IN2 grupa. Za sada je podržana integracija razmjene e-fakturiranja FINA-om i Moj e-Račun. XML dokumenti su izrađeni prema UBL 2.1 standardu.

 

 

Vezane objave