Prvi poziv za prijavu projekata za eID i e-potpis (eSignature) u sklopu Instrumenta za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility CEF) otvoren je 23. ožujka i osigurava do 3 milijuna eura za projekte koji ponovo koriste CEF-ove blokove eID i eSignature.

Ciljevi za eID

CEF eID prvenstveno podržava države članice u uvođenju eIDAS mreže – tehničke infrastrukture koja povezuje nacionalne sheme eID. Davatelji usluga (javne uprave i organizacije privatnog sektora) tada mogu povezati svoje usluge s tom mrežom, čineći te usluge dostupnim preko granice i omogućujući im da uživaju pravno priznanje koje donosi eIDAS.

Za CEF eID , proračun je ove godine namijenjen za tri područja: 2,5 milijuna eura :

  • integracija eID digitalne usluge (building block);
  • omogućavanje atributa; i
  • nadogradnja eIDAS čvora.

Za eID digitalnu uslugu financirati će se  podupiranje postojećih internetskih usluga, sustava ili platformi koje želite spojiti na eIDAS mreže. Na taj način oni mogu omogućiti korisnicima koji posjeduju bilo koje od 15 različitih (i rastućih) eID sredstava dostupnih u 13 različitih država članica EU-a da se sigurno identificiraju i potvrde identitet prilikom povezivanja na njihovu uslugu.

Kroz atribute osposobljavanja financirati će se dodatni atributi (npr. informacija o akademskim vjerodajnicama) za eIDAS mreže. To bi omogućilo dijeljenje informacija o tim atributima preko eIDAS mreže. To bi, na primjer, moglo omogućiti korisnicima s eID-om koji je povezan s mrežom da potvrde da imaju određenu akademsku kvalifikaciju pomoću tog eID-a.

Financiranje kroz eIDAS čvor usmjeriti će se  na organizacije podržavaju eIDAS čvor. Ti su čvorovi temeljni elementi eIDAS mreže koji omogućuju međusobno povezivanje i međusobno prepoznavanje različitih nacionalnih eIDAS elemenata, tako da se elementi eID izdana u jednoj zemlji mogu koristiti u drugim zemljama EU.

Ciljevi za e-potpis

CEF eSignature Building Block pomaže javnim upravama i tvrtkama da ubrzaju stvaranje i prekograničnu provjeru elektroničkog potpisa.

Za e-potpis CEF-a ove je godine namjenjeno 0,5 milijuna eura, i to za ponovno korištenje i ponovnu uporaba e-potpisa. Financirati će se razvoju sustava za korištenje elektroničkog potpisa i elektronskog pečata za države članice i privatni sektor. Fokus je na prikazivanju upotrebe biblioteke otvorenog koda DSS otvorenog koda eSignature Building Block za stvaranje i / ili potvrđivanje potpisa i pečata u skladu s Uredbom eIDAS i srodnim standardima. Taj je cilj moguće riješiti sam ili u kombinaciji s prva dva cilja eID-a.

Rok za prijavu projekata

Kandidati imaju rok do 20. svibnja 2020. godine dostaviti prijedloge za financiranje. I eID i e-potpis su ključni elementi napora da se građanima i tvrtkama omogući sigurno djelovanje u digitalnom svijetu i izgradnja povjerenja u internetske interakcije.

Podijeli:

 

Vezane objave