Vlade EU poduzele su izvanredne mjere zaštite javnog zdravlja. Pri pripremi plana djelovanja protiv vrlo zarazne bolesti poput covid-19, brza i točna obrada podataka igra kritičnu ulogu.

CEF Context Broker pruža tehničke mogućnosti potrebne za pretvaranje široko prikupljenih podataka u praćenje bolesnika u stvarnom vremenu, mape zaraznih bolesti i prediktivne analize.

mapiranje prediktivnih  podataka o koronavirusu u talijanskoj pokrajini Veneto

Odluke s podacima u stvarnom vremenu

Kako bi dobili pristup potrebnim podacima, prema potrebi, niz talijanskih regionalnih vlada koje su posebno teško pogođene coronavirusnom bolešću (covid-19) sada koriste alat za upravljanje podacima koji podržava Europska komisija, a zove se  CEF Context Broker. Context Broker koristi se za unošenje podataka u kompjuterizirani sustav biološkog nadzora, DE4Bios koji je izradio Engineering Ingegneria SpA , kako bi pomogao da se virus kontrolira naprednom analitikom i nadgledanjem u stvarnom vremenu.

To pomaže prvim zaposlenicima, kao što su liječnici i krizne jedinice covid-19 da prate i prate zaraženo stanovništvo, kao i epidemiolozi u proučavanju prevalencije i mogućih metoda kontrole virusa. Podaci vođeni epidemiološkim modelima mogu se koristiti za bolje upravljanje i predviđanje mogućih evolucijskih putova epidemije, uključujući one koji su prerasli u globalnu pandemiju (covid-19).

Bio nadzor u medicini odnosi se na otkrivanje i redovito praćenje patogena i rezistenciju na patogene, posebno radi razumijevanja epidemijske evolucije. To uključuje aktivnosti poput prikupljanja, integriranja i interpretacije podataka u cilju prepoznavanja ranih znakova prijetnje i neprekidne aktivnosti bolesti koje utječu na zdravlje ljudi, životinja i biljaka.

Context Broker objedinjuje heterogene podatke iz različitih izvora podataka i olakšava izgradnju baza podataka omogućujući naprednu analizu podataka. Zahvaljujući Context Brokeru, DE4Bios tada može koristiti organizirane, lako dostupne podatke za izradu epidemioloških modela, prediktivnih mapa zaraznih bolesti i praćenja geolokacije u stvarnom vremenu zaraženih osoba. Alati otvorenog koda Context Brokera temelje se na europskim standardima i besplatno su dostupni za organizacije javnog i privatnog sektora.

analitika podataka s Context Brokerom omogućuje donošenje odluka zdravstvenom osoblju i kriznim službama na osnovu obrade podataka u stvarnom vremenu

Jedan sustav za sve

Uz podatke koje je Context Broker prikupio i uskladio, DE4Bios pruža ključne informacije raznim dionicima:

Liječnici :

 • Praćenje testirane populacije u stvarnom vremenu s rezultatima ispitivanja i kratkim pregledom geolokacije pacijenata
 • Krizni odjel covid-19: prikaz nadziranih podataka u stvarnom vremenu prema standardima WHO i HL7 :
 • Skupni podaci o brisnim testovima s detaljima svakog laboratorija za mikrobiologiju
 • Agregirani podaci o slučajevima, kao što su ljudi koji su zaraženi, izliječeni, nisu zaraženi i ukupno testirano stanovništvo
 • Demografski kontekst, uključujući dobne skupine i stanovništvo u promatranju
 • Evolucijski putevi zaraženih, izliječenih i umrlih
 • Mogućnost sortiranja podataka prema rezultatima ispitivanja, liječniku, zdravstvenom tijelu, općini, datumu ispitivanja, datumu izvještaja o ispitivanju itd.
 • Kartiranje geološkog položaja pozitivnih slučajeva objedinjenih po teritoriju, navigacija do identifikacije svakog pojedinog slučaja

Krizne jedinice pojedinih zdravstvenih tijela :

 • Iste informacije kao i za krizni odjel covid-19, ali samo s podacima relevantnim za pojedina zdravstvena tijela

Lokalne samouprave i zdravstvene organizacije :

 • Agregirani podaci o slučajevima, uključujući zaražene, izliječene, ne zaražene i ukupno testirano stanovništvo
 • Praćenje infekcija među zdravstvenim radnicima radi procjene utjecaja na radnu snagu i rad.

DE4Bios ne samo da pruža informacije o statusu zaražene populacije, već i omogućava praćenje kontakata. Traženjem kontakata utvrđuju se izložene osobe koje su došle u kontakt sa zaraženim pacijentom, posebno radi kontaktiranja s netestiranim pojedincima visokog rizika. Sustav rekonstruira mrežu zaraženih i potencijalno zaraženih pojedinaca na temelju čimbenika, kao što su mjesto zaposlenja i prebivalište.

pravovremeni i obrađeni podaci ključni su za pružatelje skrbi oboljelima

Kontekstni posrednik za DE4Bios

DE4Bios je implementacija platforme za upravljanje podacima, Digital Enabler , koju je razvio Engineering SpA . To je platforma utemeljena na cloudu napravljena od ekosustava komponenti otvorenog softvera utemeljenog na standardima, uključujući Generičke olakšice Fondacije FIWARE za razvoj održivih pametnih rješenja. U srcu sustava je Context Broker, koji je također razvio FIWARE i podržao Europska komisija, a koji pruža otvoreni API za povezivanje s različitim izvorima podataka.

Digital Enabler sadrži jednostavan uređivač sučelja koji olakšava i brzo prelazi s maketa na objavljenu aplikaciju. DE4Bios zatim prikazuje podatke koje je prikupio Context Broker na vizualnim nadzornim pločama i omogućava upite, obavijesti i upozorenja. DE4Bios također nudi automatsku simulaciju i umjeravanje epidemije, te mogućnost predviđanja scenarija kada se parametri promijene.

Izvori podataka

Izvori podataka koji su integrirani pomoću Context Brokera su:

 • Rezultati ispitivanja iz laboratorija za mikrobiologiju, integrirane s osobnim podacima
 • Regionalni i državni zdravstveni registri koji odgovaraju podacima s mikrobiološkim laboratorijima i prikupljaju podatke koji nedostaju
 • Registar stanovništva za procjenu izloženosti identificiranjem ljudi koji žive zajedno
 • Status zaražene populacije: Statistike za zaražene i izliječene automatski se prikupljaju iz rezultata ispitivanja
 • Statistički podaci o pokojnicima, hospitaliziranim i hospitaliziranim u intenzivnoj njezi pružaju se putem ad-hoc integracija ili web aplikacija
 • Administrativni protoci iz bolnica i hitnih službi za broj kreveta na intenzivnoj njezi
 • Registar poduzeća ili baza podataka socijalnog osiguranja za podatke o poslodavcima i kontaktne podatke za pozitivne slučajeve
 • Osobni zdravstveni zapisi (PHR) za kliničke podatke i dokumente u stvarnom vremenu

Podijeli:

 

Vezane objave