postotak uklanjanja govora mržnje na društvenim mrežama i platformama

Prema Okvirnoj odluci o borbi protiv rasizma i ksenofobije kaznenim se djelom smatra javno poticanje na nasilje ili mržnju protiv skupine osoba ili člana takve skupine definirane na temelju rase, boje kože, vjeroispovijesti, podrijetla te nacionalne ili etničke pripadnosti. Govor mržnje definiran u toj okvirnoj odluci kazneno je djelo i kad se pojavljuje na internetu.

EU, njegove države članice, društvene mreže i druge platforme zajednički su odgovorne za promicanje i omogućivanje slobode izražavanja u virtualnom svijetu, ali se isto tako moraju pobrinuti da internet ne postane plodno tlo za nasilje i mržnju.

U reakciji na širenje rasističkog i ksenofobnog govora mržnje na internetu, Europska komisija i četiri velika informatička poduzeća (Facebook, Microsoft, Twitter i Youtube) predstavili su u svibnju 2016. godine Kodeks postupanja za borbu protiv nezakonitog govora mržnje na internetu (Code of Conduct on Countering Illegal Hate Speech Online).

Europska komisija je 7. prosinca 2016. godine predstavila rezultate prvog kruga praćenja u svrhu evaluacije provedbe Kodeksa postupanja. Rezultati drugog i trećeg kruga praćenja objavljeni 1. lipnja 2017. odnosno 19. siječnja 2018. godine pokazali su kontinuirani napredak.

Usto, Europska komisija je 28. rujna 2017. godine donijela Komunikaciju o postupcima za prijavu i uklanjanje nezakonitog sadržaja s interneta, sa smjernicama namijenjenima platformama. U tim se smjernicama ističe važnost borbe protiv nezakonitog govora mržnje na internetu i potreba za daljnjim radom na provedbi Kodeksa postupanja.

postotak uklanjanja govora mržnje na društvenim mrežama i platformama u dosadašnje četiri evaluacije

Preporuka Europske komisije o mjerama za suzbijanje nezakonitih internetskih sadržaja objavljena je 1. ožujka 2018. Sastoji se od dva dijela – općeg dijela o mjerama primjenjivima na sve vrste nezakonitog sadržaja te posebnog dijela u kojem se navodi što bi konkretno platforme trebale poduzeti za uklanjanje terorističkih sadržaja. Pravila iz Preporuke primjenjiva na sve vrste nezakonitog sadržaja uključuju jasnije postupke obavješćivanja i djelovanja, učinkovitije alate i proaktivne tehnologije, strože mjere za zaštitu temeljnih prava te posebnu pozornost posvećenu malim poduzećima i bliskijoj suradnji s tijelima.

Najnovija, četvrta evaluacija EU-ova Kodeksa postupanja pokazala je da inicijativa Europske komisije donosi dobre rezultate. Informatička poduzeća sada u roku od 24 sata provjere 89% označenog sadržaja, a uklone 72% sadržaja koji se smatra nezakonitim govorom mržnje. To je bitno više nego 2016. godine, kad je Kodeks tek uveden i kad su ti postoci iznosili samo 40% odnosno 28%. Međutim, poduzeća se trebaju pobrinuti za bolje povratne informacije korisnicima.

Poduzeća sve brže uklanjaju nezakonit sadržaj, no to ne dovodi do prekomjernog uklanjanja sadržaja: stopa uklanjanja ukazuje na to da pritom i dalje ne zadiru u slobodu izražavanja. Zahvaljujući kodeksu uspostavljena su i partnerstva među organizacijama civilnog društva, nacionalnim tijelima i IT platformama u informativne i edukativne svrhe.

Konačno, tijekom 2018. godine Kodeksu su se odlučila priključiti još četiri poduzeća: Google+, Instagram, Snapchat i Dailymotion. Svoje sudjelovanje danas je najavila i francuska platforma za igranje jeuxvideos.com.

najviše je uklonjeno ksenofobnih sadržaja, te sadržaja sa seksualnim uznemiravanje, i antiislamski ousmjerene mržnje, odnosno mržnje prema izbjeglicama

Podijeli:

Vezane objave