Europska komisija objavila je dokumentaciju koja prati prvu verziju (v1) Europske usluge Blockchain Services (EBSI). EBSI će se sastojati od mreže distribuiranih čvorova širom Europe, odnosno blockchain infrastrukture kojoj se pridodaje sve više aplikacija usredotočenih na specifične slučajeve uporabe.

Europska infrastruktura Blockchain Services (EBSI) zajednička je inicijativa između Europske komisije i Europskog Blockchain partnerstva (EBP) za isporuku prekograničnih javnih usluga na cijelom EU-u korištenjem blockchain tehnologije.

Prema dokumentaciji sve javne uprave trebaju uspostaviti čvor EBSI ili pokrenuti pilot projekt koji integrira aplikacije u EBSI koristeći posebne API-je.

Dokumentacija obuhvaća različite teme, uključujući arhitekturu i upravljanje EBSI-ja, slučajeve konkretne uporabe, tehničku dokumentaciju kao i pravna i društveno-ekonomska izvješća.

Kao kritična prekogranična infrastruktura, EBSI je dio strukture CEF-a (Connecting Europe Facility CEF Building Block) koji  nudi softver za višekratnu upotrebu, specifikacije i usluge za podršku usvajanju blockchain tehnologija u javnim upravama, u poduzećima i od građana Europske unije.

Kroz CEF se osim blockchain razmjene podataka (EBSI) u Europi razvija i niz drugih online usluga

Blockchain postaje transformacijska tehnologija u područjima identifikacije, financija, revizije i mnogih drugih poslova bilo u javnom bilo u poslovnom sektoru. EBSI omogućuje javnim upravama u Europi potencijal da izvrše revoluciju u načinu na koji građani, vlade i tvrtke komuniciraju, poboljšavajući povjerenje između entiteta unaprijeđujući sigurnost takvih komunikacija.

Europska komisija će upravljati minimalnim brojem EBSI čvorova na europskoj razini, a države članice upravljati će EBSI čvorovima na nacionalnoj razini. Svi će čvorovi moći kreirati i emitirati pouzdane transakcije. Svi će čvorovi biti sinkronizirani, dijeleći isto stanje poslovnih knjiga i arhivi takvih dokumenata.

U okviru poslovnog sektora omogućeno je razvijanje poslovnih aplikacija koje će postati dio EBSI infrastrukture

.

Podijeli:

 

Vezane objave