Kao odgovor na javno savjetovanje Europske komisije o paketu Zakona o digitalnim uslugama (Digital Service Act DSA), koje je zaključeno 8. rujna, i Novom alatu za zaštitu tržišnog natjecanja (New Competition Tool NCT), europski regulator za elektroničke komunikacije (BEREC) preporučuje usvajanje posebnog ex-ante regulatornog okvira za digitalne platforme sa značajnom posredničkom snagom.

U svom odgovoru BEREC prepoznaje prednosti koje digitalne platforme donose za inovacije i izbor potrošača. Stvorili su i omogućili inovativne poslovne modele, kao i pružili mogućnosti malim poduzećima i novoosnovanim tvrtkama da pristupe i prošire se na nova tržišta u Europi. Omogućili su pristup robi, uslugama i informacijama i poslovnim i krajnjim korisnicima i pružili su širok spektar učinkovitosti smanjenjem troškova transakcija, pretraživanja i distribucije.

Međutim, BEREC također prepoznaje da postoji sve veća zabrinutost zbog utvrđene moći nekih velikih digitalnih platformi i kontrole koju oni vrše nad sveobuhvatnom raznovrsnošću robe, usluga, podataka i informacija, kao i nad ulazima i imovinom koji su presudni za poticanje učinkovite konkurencija i inovacije. Kako bi se pozabavio ovom zabrinutošću, BEREC preporučuje usvajanje posebnog ex-ante regulatornog okvira, prilagođenog specifičnostima digitalnog okruženja.

Važno je naglasiti da takva ex-ante intervencija neće biti usmjerena na regulaciju svih digitalnih platformi, niti Interneta u cjelini, već na rješavanje specifičnih zabrinutosti koje pokreću digitalne platforme sa značajnom posredničkom snagom, kako bi se osiguralo da konkurencija i inovacije ohrabruju se da se zaštite prava krajnjih korisnika i da je digitalno okruženje otvoreno i konkurentno, u korist europskih građana i poduzeća.

BEREC i njegovi članovi imaju značajno iskustvo u primjeni ex-ante propisa u sektoru za elektroničke komunikacijske usluge (electronic communications services ECS) za rješavanje strukturnih problema konkurencije, kao i društvenih problema (otvoreni Internet…).

Ex-ante asimetrična regulacija, podržana učinkovitim regulatornim paketom alata, već se pokazala učinkovitom u poticanju konkurencije i konkurentnosti te u ostvarivanju niza različitih ciljeva, imajući pozitivan utjecaj na korisnike i društvo u cjelini.

Nadovezujući se na to, BEREC smatra da njegova stručnost može biti vrlo vrijedna pri dizajniranju učinkovite, proporcionalne i predvidljive sheme za intervenciju. Štoviše, njegov okvir suradnje može se smatrati dobro funkcionirajućim referentnim modelom, a BEREC i njegovi nacionalni regulatorni organi u dobrom su položaju da učinkovito preuzmu aktivnu ulogu u definiranju i provedbi tog namjenskog regulatornog okvira.

U vezi s javnim savjetovanjem o novom alatu za zaštitu tržišnog natjecanja, povratne informacije BEREC-a usredotočuju se na njegovu interakciju s postojećim ex-ante regulatornim okvirom za ECS, koji članovi BEREC-a uspješno primjenjuju više od 20 godina, kao i s predloženim ex-ante okvirom za digitalne platforme sa značajnom posredničkom snagom.

Podijeli:

 

Vezane objave