Predsjedavajući BEREC-a Johannes Gungl prezentirao je zaključke 34. Plenarne sjednice BEREC-a u Bruxellesu. U uvodnom govoru naglasio je teme na kojima će biti glavni fokus u 2018. te su one predstavljene u novom promotivnom videu BEREC-a.

Omogućavanje 5G mreže: posljedice implementacije i budući poslovni modeli

BEREC je postavio razvoj 5G tehnologije kao strateški prioritet za slijedeće 3 godine, a to i potkrepljuje studijom koju je naručio sam BEREC i koja je provedena od strane DotEcon-a i Axon-a. Studija je dostupna na BEREC-ovoj Internet stranici.

Gungl je naglasio kako je krajnji cilj doprinijeti uklanjanju potencijalnih poteškoća koje bi mogle usporiti nesmetan razvoj 5G tehnologije u Europi. Isto tako, studija je pokazala kako će realizacija 5G tehnologije biti proces te će ići korak po korak te da su mnogi slučajevi pokušaja korištenja 5G tehnologije u vrlo ranim fazama razvoja.

Kako bi bolje razumjeli sadašnja i buduća pitanja koja se tiču mrežne sigurnosti BEREC je u suradnji s Europskom agencijom za mrežnu i informatičku sigurnost ENISA-om održao radionicu na temu 5G i Internet stvari (Internet of Things).

Prema posljednjim podacima Roam like at home (RLAH – telefoniraj kao kod kuće) značajno je pridonijela stvaranju jedinstvenog europskog tržišta.

BEREC je po prvi put prezentirao podatke o utjecaju nove regulative na roaming. Tom su prilikom prikazani utjecaj na tržište u obliku prometa, prihoda i veleprodajnih cijena.

Izvještaj prikazuje značajan porast podatkovnog prometa u EEA članicama. Promet je porastao za 453% u razdoblju od Q3 2016. do Q3 2017. Prosječna mjesečna potrošnja podatkovnog prometa po korisniku u EEA članicama u Q3 2017. je iznosila 242 MB.  Povećanje prometa govorne usluge i SMS-a također je evidentno, no ne u tolikoj mjeri kao podatkovnog prometa. Izvještaj prikazuje kako je broj minuta razgovora po roaming korisniku porastao sa 8,8 minuta u Q3 2016 na 14,23 minute u Q3 2017.

Uključenost svih dionika tržišta: ocjenjivanje Net Neutrality procedura

Sinergija najboljih praksi između nacionalnih regulatora i ostalih dionika tržišta su ključni dio rada BEREC-a. Upravo zato je Plenarna sjednica i poslužila kako bi se raspravilo o tekućim pitanjima koja se tiču mrežne neutralnosti. To je vrlo bitno kako bi se provodila dosljedna primjena procedura za sve članice.

BEREC poziva sve dionike tržišta na javnu konzultacije. Cilj rasprave je prikupiti informacije koje će BEREC priložiti istraživanju Europske komisije koje se tiče regulacije mrežne neutralnosti. Upitnik se sastoji od serije otvorenih pitanja dionicima tržišta, a glavni interes je vidjeti kako dionici tržišta gledaju na procedure mrežne neutralnosti, a koje se direktno odnose na 5G tehnologiju.

Javne konzultacije provode se od 14. ožujka 2018. do 25. travnja 2018. i podržane su preko BEREC-ove online platforme, a rezultati i izvještaj bit će pripremljeni za četvrtu Plenarnu sjednicu u prosincu za usvajanje na objavu kao formalni izvještaj Europskoj komisiji.

Izmjena regulatornog okvira: BEREC je proveo istraživanje o Intra-EU pozivima

BEREC je objavio preliminarne rezultate analize Intra-EU poziva sa ciljem poticanja daljnje rasprave na europskom elektroničkom komunikacijskom kodu (EECC). Nastavit će se daljnja analiza, a započet će se i dodatne analize do kraja travnja 2018.

Slijedeća plenarna sjednica BEREC-a održat će se u Gdankama u Poljskoj 13. i 15. lipnja 2018. godine.

Podijeli: