Hewlett Packard Enterprise (HPE) još od razdvajanja od HP-a radi na formiranju novog identiteta napuštajući neki postojeći softver i servise,…
Više