„Mogu li strojevi misliti?“ — pitanje koje je još 1950. godine postavio Alan Turing, aktualno je i danas. Machine learning,…
Više