Nova direktiva Europske unije pomaže u stvaranju sigurnijeg digitalnog tržišta, a države članice trebaju se uskladiti s njom do 9.…
Više