Europska komisija je predložila novu inicijativu kojom će se različitim tijelima uključenima u carinjenje robe olakšati razmjena elektroničkih informacija koje dostave trgovci, a trgovci će informacije potrebne za uvoz ili izvoz robe trebati dostaviti samo jednom. Cilj je takozvanog okruženja jedinstvenog sučelja EU-a za carinu poboljšati suradnju i koordinaciju među različitim tijelima kako bi se olakšala automatska provjera necarinskih formalnosti za robu koja ulazi u EU ili izlazi iz EU-a.

Jedinstveno sučelje dio je novog akcijskog plana za carinsku uniju kojim se utvrđuju mjere za pametnije, inovativnije i učinkovitije carinjenje u EU-u tijekom sljedeće četiri godine. Predsjednica Europske komsije Ursula von der Leyen u svojim je političkim smjernicama najavila planove za integrirani europski pristup upravljanju rizicima u carinskim pitanjima, kojim se podupiru učinkovite kontrole država članica EU-a. Tim će se mjerama ojačati carinska unija i poboljšati naplata prihoda EU-a te zaštititi sigurnost, zdravlje i blagostanje građana i poduzeća EU-a.
Jedinstvenim sučeljem želi se digitalizirati i pojednostavniti postupke kako poduzeća u konačnici više ne bi morala podnositi dokumente različitim tijelima na različitim portalima. Prijedlog je prvi konkretan rezultat nedavno donesenog akcijskog plana o unaprjeđivanju carinske unije. Njime se pokreće ambiciozan projekt modernizacije graničnih kontrola u sljedećem desetljeću kako bi se olakšala trgovina, poboljšale provjere sigurnosti i usklađenosti te poduzećima smanjilo administrativno opterećenje.

-- tekst se nastavlja nakon oglasa --

 

Prijedlog je prvi korak prema uspostavi digitalnog okvira za pojačanu suradnju svih graničnih tijela upotrebom jedinstvenog sučelja. Jedinstveno sučelje omogućit će poduzećima i trgovcima da podatke dostave na jedinstvenom portalu u određenoj državi članici i time smanje dupliciranje i troškove te uštede vrijeme. Carinska i druga tijela moći će se zajednički koristiti tim podacima i time omogućiti potpuno koordinirani pristup carinjenju robe te jasniji pregled na razini EU-a robe koja ulazi u EU ili izlazi iz EU-a.

Riječ je o ambicioznom projektu koji će za potpunu provedbu tijekom sljedećeg desetljeća zahtijevati znatna ulaganja na razini država članica i na razini EU-a. Komisija će podupirati države članice u toj pripremi gdje god je to moguće, među ostalim financiranjem iz Mehanizma za oporavak i otpornost, kako bi im se omogućilo da iskoriste sve dugoročne prednosti jedinstvenog sučelja.

EU je najveći trgovinski blok na svijetu i čini 15 % svjetske trgovine. Tijekom 2018. godine više od 2000 carinskih ureda EU-a obradilo je gotovo 343 milijuna carinskih deklaracija i pritom su naplaćene carinske pristojbe u vrijednosti od 25,3 milijarde eura. Carinska unija svake godine pridonosi realizaciji trgovine u vrijednosti većoj od 3,5 bilijuna eura.

Podijeli:

 

 

Vezane objave