Plan rada Sveučilišnog računalnog centra (Srce) predviđa osamdesetak razvojnih iskoraka različitog značaja i obuhvata koji se planiraju ostvariti u sljedećih godinu dana navodi ravnatelj te institucije Zoran Bekić u  Planu rada Srca za 2018. godinu kojega su pripremili Kolegij i Stručno vijeće.

U području računalne i mrežne infrastrukture u planu je nadogradnja i proširenje nekoliko infrastrukturnih sustava.

Nadogradnja i proširenje infrastrukture

Provest će se reorganizacija CRO NGI infrastrukture u skladu s provedenom tehničkom analizom i analizom korištenja usluge, a računalni klaster Isabella nadogradit će se grafičkim procesorima koji će omogućiti značajna ubrzanja izvođenja odgovarajućih računalnih simulacija. Time se ostvaruje nužna premosnica između postojećih sustava u Srcu za napredno računanje (koji su po svojoj snazi ispod razine potreba današnjih korisnika) i sustava budućeg Hrvatskog znanstvenog i obrazovnog oblaka (cloud) koji će ulaziti u produkciju počevši od 2020. godine.

Uspostavit će se nova mrežna infrastruktura CIX-a – nacionalnog središta za razmjenu internetskog prometa koja će omogućiti uspostavu pristupnih veza propusnosti 100 Gbps.

U 2018. godini započet će projekt izgradnje Hrvatskog znanstvenog i obrazovnog oblaka (HR-ZOO). Glavni cilj projekta je izgradnja računalnog i podatkovnog oblaka koji će biti temeljna sastavnica nacionalne e-infrastrukture. Projekt uključuje uspostavu nacionalnih sjedišta (u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu), grid sjedišta s klasterima za znanstveno računanje, HPC sjedišta za posebno zahtjevna računanja, cloud sjedišta za računalne i podatkovne resurse opće namjene, diskovne i tračne resurse za pohranu velikih kolekcija podataka te novu širokopojasnu okosnicu nacionalne akademske mreže. Uspostavit će se specijalizirani tim stručnjaka koji će održavati i dalje razvijati HR-ZOO i pružati podršku korisnicima. Realizacijom projekta HR-ZOO dugoročno će se osigurati i održivost računalne i mrežne infrastrukture u nadležnosti Srca.

Aktivnosti Srca povezane s posredničkom infrastrukturom primarno su povezane s razvojem i održavanjem Autentikacijske i autorizacijske infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja (AAI@EduHr) te uslugom za roaming pristup mreži – eduroam.

Tijekom 2018. godine planiraju se iskoraci povezani s tehnološkim unapređenjem sustava AAI@EduHr i njegovim usklađivanjem s najnovijim preporukama i standardima eduGAIN i EIDAS. Usluga eduroam bit će posebno usmjerena na uvođenje novih tehnologija kao što su HotSpot 2.0 (HS2.0) i RadSec Dynamic Server Discovery.

Aktivnosti Srca u vezi s podatkovnom infrastrukturom usmjerene su na uspostavu, održavanje i razvoj digitalnih arhiva i podatkovnih usluga te promoviranje sustavne brige za prikupljanje, čuvanje i objavljivanje podataka u sustavu obrazovanja i znanosti. Pri tome Srce podupire inicijativu za otvoreni pristup znanstvenim informacijama (Open Access i Open Archive Initiative).

Tijekom 2018. godine nastavit će se intenzivan razvoj sustava Digitalnih akademskih arhiva i repozitorija (Dabar), kao otvorene nacionalne infrastrukture za pohranu i diseminaciju digitalne imovine ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja.

Tijekom 2018. godine posebna će pažnja biti posvećena implementaciji podrške za nove vrste digitalnih objekata, prije svega za istraživačke podatke i obrazovne sadržaje, te povezivanju Dabra s ostalim uslugama u sustavu znanosti i visokog obrazovanja.

Također, planiraju se nastaviti aktivnosti na razvoju Portala otvorenog pristupa hrvatskim znanstvenim i stručnim časopisima (Hrčak), u skladu s preporukama i zahtjevima europskog projekta OpenAIRE2020.

Srce će i dalje u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja poticati i sudjelovati u procesima povezivanja postojećih informacijskih sustava u jedinstvenu nacionalnu informacijsku infrastrukturu sustava znanosti i visokog obrazovanja.

Značajan iskorak u 2018. godini predstavlja početak projekta Ministarstva znanosti i obrazovanja Znanstveno i tehnologijsko predviđanje, u okviru kojeg će Srce započeti projektiranje i uspostavu Informacijskog sustava o hrvatskoj znanstvenoj djelatnosti (CroRIS). Na pripremi ovoga projekta Srce je radilo zajedno s Ministarstvom znanosti i obrazovanja od sredine 2014. godine.

Srce vodi brigu o razvoju i održavanju niza informacijskih sustava koji čine osnovu nacionalne istraživačke i obrazovne infrastrukture. To su prije svega Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU), Informacijski sustav studentskih prava (ISSP), Informacijski sustav akademskih kartica (ISAK), Informacijski sustav za potporu postupcima vrednovanja koje provodi AZVO (MOZVAG) te Informacijski sustav Registra Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (ISRHKO).

Tijekom 2018. planiraju se daljnji razvojni ciklusi navedenih sustava u skladu s iskazanim potrebama i zahtjevima korisnika i vlasnika tih sustava (Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Agencija za znanost i visoko obrazovanje).

U planu su dorada sustava ISVU radi prelaska u okolinu Platform as a Service (PaaS) i implementacija novog korisničkog sučelja Studomata te dovršetak temeljitog preuređenja sustava MOZVAG. Uspostaviti će se službene evidencije studenata u Hrvatskoj kao temelja za zadovoljavanje postojećih i budućih potreba mnogih dionika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja.

Primjena GDPR-a

Prvo polugodište 2018. godine posebno će obilježiti aktivnosti povezane uz s primjenom Uredbe o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (GDPR). Srce planira do kraja travnja 2018. godine sve svoje usluge uskladiti s uredbom GDPR.

U području obrazovanja i podrške korisnicima Srce će nastaviti raditi na razvoju Obrazovnog programa za IT specijaliste (edu4IT). Riječ je o obrazovnom programu koji je u potpunosti osmišljen i razvijen u Srcu. Program omogućava IT stručnjacima stjecanje znanja potrebnih za održavanje moderne e-infrastrukture obrazovnog i istraživačkog sustava te stjecanje certifikata kojima se potvrđuje posjedovanje tih znanja.

U izradi su tečajevi druge razine programa (Sistemski administrator 2) čije će održavanje početi u 2018. godini.

Nastavit će se rad na projektima razvoja e-kolegija na kojima Srce surađuje s nastavnicima na izradi i razvoju e-kolegija, odnosno na primjeni tehnologija e-učenja u nastavi.

Srce je u travnju 2017. godine uspješno organiziralo svoju prvu stručnu konferenciju Dani e-infrastrukture (Srce DEI). Nova konferencija Srce DEI održat će se 11. i 12. travnja 2018. godine i okupiti IT stručnjake i njihove korisnike iz akademske i istraživačke zajednice.

Srce će u 2018. godini nastaviti razvijati aplikacije za potrebe Sveučilišta u Zagrebu i pružati informatičku podršku radu Rektorata Sveučilišta u Zagrebu. Važne su i aktivnosti povezane s održavanjem e-infrastrukture Znanstveno-učilišnog kampusa Borongaj.

Međunarodni projekti

Tijekom 2018. godine Srce će nastaviti sudjelovati na velikom međunarodnom projektu GÉANT4Multi-gigabit Pan-European Research and Education Network. U sklopu projekta GÉANT4 Srce sudjeluje u razvoju i održavanju servisa eduroam i eduGAIN.

U prvim mjesecima 2018. godine očekuje se početak velikog međunarodnog projekta EOSC-hubIntegrating and managing services for the European Open Science Cloud na kojem će Srce sudjelovati kao koordinator Hrvatske grid-infrastrukture (CRO NGI). Projektom EOSC-hub uspostavit će se sustav za objedinjavanje i upravljanje uslugama budućeg Europskog oblaka otvorene znanosti. U okviru projekta EOSC-hub stručnjaci Srca sudjelovat će u razvoju, integraciji i održavanju središnjih infrastrukturnih i kolaboracijskih servisa.

Srce sudjeluje i u projektu ReOPENRecognition of Valid and Open Learning. Cilj je tog projekta razvoj metoda verifikacije neformalnog obrazovanja i transparentno priznavanje vještina, kvalifikacija i kompetencija od strane obrazovnih ustanova i poslodavaca.

Srce će aktivno pratiti potrebe i mogućnosti uključivanja u nove međunarodne projekte, samostalno ili s drugim subjektima iz sustava znanosti i visokog obrazovanja.

Podijeli:

 

Vezane objave