Kako bi nakon 1. srpnja 2017. zadržala status kvalificiranog pružatelja usluga povjerenja koje joj je dodijelilo Ministarstvo gospodarstva još u lipnju 2015., kada započela s izdavanjem certifikata za elektroničku osobnu iskaznicu,  Agencija za komercijalnu djelatnost (AKD) je bila dužna uskladiti svoje poslovanje, ispuniti odgovarajuće sigurnosne zahtjeve te demonstrirati sukladnost s eIDAS uredbom (Uredbom (EU) br. 910/2014 o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja) pred neovisnim tijelom za ocjenjivanje sukladnosti. Uredba (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavlja izvan snage Direktive 1999/93/EZ.

U skladu s postavljenim zahtjevima, AKD je angažirao akreditirano tijelo za ocjenu sukladnosti da provede reviziju. Revizija je obuhvatila izdavanje kvalificiranih certifikata za elektroničku osobnu iskaznicu (eOI) kao i izdavanje kvalificiranih certifikata za komercijalne namjene (kID).

Agencija za komercijalnu djelatnost je državno poduzeće od posebnoga strateškog interesa koje izrađuje osobne dokumente građana Republike Hrvatske, između ostalog: osobne iskaznice, putovnice, vize, vozačke i prometne dozvole, akademske iskaznice, pametne kartice i druge kartice, porezne markice, razne zaštićene tiskovine. AKD ujedno razvija vlastita IT rješenja u području identiteta i sigurnosti temeljenima čiju vrijednost su različitim certifikacijskim postupcima potvrdili svjetski instituti i tijela za ocjenu sukladnosti.

AKD razvija, testira i certificira aplikacije za osobne dokumente, pruža kvalificirane usluge povjerenja, ima javnu ovlast za izdavanje kartica digitalnog tahografa, omogućava tijelima državne uprave provedbu nadzora nad korištenjem od države subvencioniranih povlaštenih prava, a u posljednjih nekoliko godina nudi i specijalizirane usluge za financijske institucije.

Tijekom revizije utvrđeno je da AKD u potpunosti ispunjava sve zahtjeve eIDAS uredbe koju je donio Europski parlament i Vijeće o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu, te je predloženo Ministarstvu gospodarstva kao nadzornom tijelu da zadrži AKD na svom pouzdanom popisu.

Cilj eIDAS Uredbe je izgraditi jedinstveno europsko digitalno tržište te osigurati pravni učinak i uzajamno priznavanje ključnih prekograničnih čimbenika, kao što su elektronička identifikacija, elektronički dokumenti, elektronički potpisi i usluge elektroničke dostave.

U sklopu formiranja unutarnjeg tržišta za elektroničku trgovinu te stvaranja infrastrukture javnog ključa (Public Key Infrastructure – PKI) na paneuropskoj razini, uspostavljeni su različiti mehanizmi koji trebaju osigurati interoperabilnost i sigurnost za transakcije koje se obavljaju putem interneta.  Jedan od ključnih zahtjeva eIDAS Uredbe je i da se za pohranu privatnog ključa koristi „kvalificirano sredstvo za izradu elektroničkog potpisa“.

Strategija AKD-a je promovirati korištenje elektroničke identifikacije i pridonijeti izgradnji povjerenja u elektroničko poslovanje u cjelini, pouzdanim i povoljnim proizvodima i uslugama.

Iz AKD-a su najavili kako planiraju i dalje ulagati u sigurnost, IT razvoj, ali i učiniti širi iskorak u područje identiteta. Neke od  novih usluga koje  AKD  predstavlja i nudi tržištu su pouzdana elektronička identifikacija, poslovni certifikati, PINbySMS, usluge pripreme podataka i elektroničkog potpisivanja.

Osnovni fokus AKD-ovog poslovanja i dalje ostaje aktivno podupirati strateški potencijal države u izgradnji sigurnog i zaštićenog informacijskog prostora kojem stremi svaka država.

Podijeli:

 

Vezane objave