Nakon poziva Europske komisije i tijela EU-a za zaštitu potrošača u srpnju, Airbnb se obvezao na neophodne izmjene svojih uvjeta korištenja i jasnije prikazivanje cijena. Do kraja 2018. morat će uvesti te izmjene u sve jezične verzije svojih internetskih stranica.

„Internetski su akteri revolucionarno izmijenili način na koji putujemo, nalazimo smještaj i provodimo godišnji odmor. No oni moraju u potpunosti poštovati pravila i preuzeti odgovornost u slučaju problema. Potrošači u EU-u imaju prava, pa i na internetu. Drago mi je što je Airbnb spreman uvesti neophodne izmjene da osigura potpunu transparentnost i pobrine se da potrošači znaju što plaćaju. To je jedna od mjera u okviru opsežnijih nastojanja da se potrošačima na internetu pruži bolja zaštita. Stoga smo prije nekoliko mjeseci u okviru programa ‘Nove pogodnosti za potrošače’ predložili strože propise za zaštitu potrošača“, rekla je  povjerenica EK za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova Vĕra Jourová.

Vĕra Jourová, povjerenica EK za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova

Netransparentnost cijena i druge nepoštene poslovne prakse

Airbnb se obvezao da će prikazati ukupnu cijenu rezervacije, uključujući dodatne naknade kao što su npr. naknade za usluge i čišćenje. U slučajevima kada nije moguće izračunati konačnu cijenu unaprijed, obvezao se da će jasno obavijestiti potrošača da će možda morati platiti dodatne naknade.

Uz to, Airbnb se obvezao i jasno navesti nudi li smještaj privatni ili poslovni domaćin jer u ta dva slučaja vrijede različita pravila o zaštiti potrošača.

Airbnb se obvezao uvesti niz promjena svojih uvjeta poslovanja kako bi oni bili u skladu s propisima EU-a o zaštiti potrošača:

– bit će jasno da potrošači mogu upotrijebiti sve pravne lijekove koji su im na raspolaganju, što se posebno odnosi na njihovo pravo da podnesu tužbu protiv domaćina ako im je nanesena osobna ili druga šteta

– Airbnb će potrošače na jasan način informirati da protiv njega mogu podnijeti tužbu na sudovima svoje zemlje boravišta

– Airbnb će morati obavijestiti potrošače kada odluči raskinuti ugovor ili ukloniti sadržaj i ponuditi im mogućnost žalbe i odgovarajuće naknade.

Podijeli:

 

Vezane objave