Ovog siječnja službeno kreće projekt AI4EU, a prvi sastanak partnera održava se u četvrtak 10. siječnja u Barceloni. Projektom se okuplja 79 vrhunskih istraživačkih europskih instituta, MSP-ova i velikih poduzeća iz 21 zemlje u cilju stvaranja središta za resurse za umjetnu inteligenciju (Artificial Inteligence AI), uključujući spremišta podataka, snažna računala, alate i algoritme. U okviru projekta potencijalnim korisnicima te tehnologije nudit će se usluge i podrška, kao i pomoć s testiranjem i integracijom AI rješenja u procese, proizvode i usluge.

AI4EU, kao otvorena i suradnička platforma, nudit će i tečajeve za usavršavanje i prekvalifikaciju.

Projektni tim AI4EU tijesno će surađivati s digitalnoinovacijskim centrima za robotiku te s budućom mrežom centara izvrsnosti za umjetnu inteligenciju kako bi dodatno olakšao pristup tehnologiji umjetne inteligencije. Potpredsjednik Europske komisije zadužen za jedinstveno digitalno tržište Andrus Ansip te povjerenica za digitalno gospodarstvo i društvo Marija Gabriel istaknuli su istaknulli su kako „sve prednosti inovacija vezanih uz umjetnu inteligenciju Europa može iskoristiti samo ako ta tehnologija svima bude jednostavno dostupna. Projektom AI4EU umjetna inteligencija približit će se malim poduzećima, netehnološkim poduzećima i javnoj upravi diljem Europe.“

Projekt, koji predvodi francusko poduzeće Thales, tijekom sljedeće tri godine dobit će sredstva u ukupnom iznosu od 20 milijuna eura. Platforma će se uspostaviti tijekom 2019. godine.

Europska komisija je 25. travnja 2018. predstavila svoju strategiju u području umjetne inteligencije te najavila razvoj platforme za umjetnu inteligenciju na zahtjev. Ukupno gledano, Europska komisija će u okviru programa Obzor 2020. povećati ulaganja u istraživanja i inovacije u području umjetne inteligencije u razdoblju od 2018. do 2020. godine. Očekuje se da će do kraja 2020. godine ukupna javna i privatna ulaganja u EU-u dosegnuti vrijednost od najmanje 20 milijardi eura. Na temelju svoje strategije Europska komisija je u prosincu 2018. godine predstavila usklađeni plan poticanja suradnje s državama članicama EU-a, Norveškom i Švicarskom u četiri glavna područja: povećanju ulaganja, povećanju količine dostupnih podataka, poticanju talenta i jamstvu povjerenja.

Maksimalno povećanje ulaganja putem partnerstava

Razine ulaganja u umjetnu inteligenciju u Europskoj uniji niske su i fragmentirane u usporedbi s drugim dijelovima svijeta, kao što su SAD i Kina. U skladu sa strategijom za umjetnu inteligenciju predstavljenom u travnju 2018. godine planom je predviđena bolja koordinacija ulaganja kako bi se povećale sinergije i ostvarila javna i privatna ulaganja u istraživanje i inovacije u području umjetne inteligencije od najmanje 20 milijardi eura do 2020. i više od 20 milijardi eura godišnje tijekom sljedećeg desetljeća. Europska komisija će nacionalna ulaganja dopuniti iznosom od 1,5 milijardi eura do 2020., što je 70% više u odnosu na razdoblje 2014. – 2017. U okviru sljedećeg dugoročnog proračuna (2021. – 2027.) EU je predložio ulaganja u umjetnu inteligenciju u iznosu od najmanje 7 milijardi eura iz programa Obzor Europa i Digitalna Europa.

Zajedničke mjere za ostvarivanje tih ciljeva ulaganja uključuju:

nacionalne strategije za umjetnu inteligenciju: Do sredine 2019. sve bi države članice trebale imati strategije s predviđenim razinama ulaganja i provedbenim mjerama, koje će biti uključene u rasprave na razini EU-a.

novo europsko javno-privatno partnerstvo u području umjetne inteligencije: Osnovat će se novo partnerstvo za istraživanje i inovacije u području umjetne inteligencije radi poticanja suradnje između akademske zajednice i industrije u Europi i definiranja zajedničkog strateškog programa za istraživanje umjetne inteligencije.

novi fond za rast umjetne inteligencije: Komisija će podupirati novoosnovana poduzeća i inovatore u području umjetne inteligencije i lanca blokova u ranoj fazi te poduzeća u fazi rasta.

osnivanje i povezivanje svjetskih centara za umjetnu inteligenciju: Osnovat će se i povezati europski centri izvrsnosti u području umjetne inteligencije; ispitni centri u područjima kao što je povezana mobilnost koji će biti referentni na svjetskoj razini, a primjena umjetne inteligencije u gospodarstvu poticat će se putem digitalnoinovacijskih centara (do sada je najavljeno izdvajanje 66 milijuna eura za centre za robotiku). Pokrenut će se i pilot-inicijativa Europskog vijeća za inovacije kako bi se pružila potpora sljedećoj generaciji tehnologija umjetne inteligencije.

Stvaranje europskih podatkovnih prostora

Za razvoj umjetne inteligencije potrebni su veliki, sigurni i pouzdani skupovi podataka. Europska komisija će zajedno s europskim zemljama stvoriti zajedničke europske podatkovne prostore kako bi omogućila neometano prekogranično dijeljenje podataka koje je potpuno u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka. Osobito zdravstveni sektor može imati koristi od umjetne inteligencije: u suradnji s državama članicama, Komisija će pružiti potporu razvoju zajedničke zdravstvene baze podataka s anonimiziranim snimkama koje dobrovoljno dostave pacijenti kako bi se poboljšalo dijagnosticiranje raka i liječenje s pomoću umjetne inteligencije. Komisija će do sredine 2019. pokrenuti centar za podršku razmjeni podataka koji će svim europskim sudionicima u podatkovnom gospodarstvu pružati praktične savjete.

Njegovanje talenta, vještina i cjeloživotnog učenja

Europski talent ključan je za razvoj i upotrebu umjetne inteligencije, ali države članice suočavaju se s nedostatkom stručnjaka za ICT i specijaliziranih visokoobrazovnih programa u području umjetne inteligencije. Zato će Komisija zajedno s europskim zemljama podupirati stjecanje diploma u području umjetne inteligencije, primjerice namjenskim stipendijama. Komisija će isto tako nastaviti podupirati digitalne vještine i cjeloživotno učenje za cijelo društvo, a posebno za radnike na koje umjetna inteligencija najviše utječe, kako je navedeno u njezinoj strategiji za umjetnu inteligenciju. Za razvoj umjetne inteligencije usmjerene na čovjeka važno je da umjetna inteligencija bude prisutna u obrazovnim programima i u drugim disciplinama, kao što je pravo. Potpuna primjena sustava plave karte također će pomoći da se u Europi zadrže i u nju privuku visokokvalificirani stručnjaci za umjetnu inteligenciju.

Razvoj etične i pouzdane umjetne inteligencije

Umjetna inteligencija otvara nova etička pitanja, primjerice o mogućoj pristranosti pri donošenju odluka. Radi stvaranja povjerenja koje je potrebno kako bi društva prihvatila i koristila umjetnu inteligenciju, usklađeni plan usmjeren je na razvoj tehnologije kojom se poštuju temeljna prava i etička pravila. Europska skupina stručnjaka koja predstavlja akademsku zajednicu, poslovni sektor i civilno društvo radi na etičkih smjernicama za razvoj i upotrebu umjetne inteligencije. Prva će verzija biti objavljena do kraja 2018., a stručnjaci će Komisiji predstaviti konačnu verziju u ožujku 2019., nakon opsežnog savjetovanja u okviru Europskog saveza za umjetnu inteligenciju. Sljedeći je cilj taj europski etički pristup proširiti na globalnu razinu. Komisija pruža mogućnosti za suradnju svim zemljama izvan EU-a koje su spremne dijeliti iste vrijednosti.

Podijeli:

 

Vezane objave