Europski parlament i Vijeće Europske unije postigli su privremeni dogovor o prvom programu Digitalna Europa za razdoblje od 2021. do 2027. godine, dijelu dugoročnog proračuna EU-a koji je predstavila Europska komisija. Programom, predloženim u lipnju 2018., obuhvaćena su ulaganja u pet ključnih digitalnih sektora: računalstvo visokih performansi (2,7 milijardi eura), umjetnu inteligenciju (2,5 milijardi) , kibernetičku sigurnost i povjerenje (2 milijarde), napredne digitalne vještine (700 milijuna ) te osiguranje široke upotrebe i implementacije digitalnih tehnologija u svim dijelovima gospodarstva i društva (1,3 milijarde) kako bi se ojačalo industrijsko tehnološko predvodništvo Europe.

Program je usredotočen na područja u kojima nijedna država članica ne može jamčiti uspjeh ako djeluje samostalno te u kojima je izgledno da će javno ulaganje imati najveći učinak. Komisija je predložila i financiranje nove digitalne infrastrukture u EU-u u razdoblju od 2021. do 2027. putem obnovljenog Instrumenta za povezivanje Europe.

Digialna transformacija u središtu je i Instrumenta za povezivanje Europe za razvoj digitalne infrastrukture. U okviru svojih ciljeva „pametnija Europa” i „povezanija Europa” Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond podupirat će digitalnu transformaciju gospodarstva na regionalnoj razini i stvaranje regionalnih mreža i sustava za promicanje održivog prometa, pametnih energetskih mreža, pametnih gradova i brzog digitalnog pristupa. Novim programom za istraživanja i inovacije Obzor Europa potaknuti će se znanstveni, gospodarski i društveni učinak financiranja sredstvima EU-a, što će naposljetku rezultirati povećanjem blagostanja Europljana. Njime će se, zajedno s programom Digitalna Europa, osigurati sinergije u područjima kao što su umjetna inteligencija, robotika, računalstvo visokih performansi i veliki podaci.

Ulaganja u digitalizaciju bit će moguća u okviru četiriju sastavnica budućeg fonda InvestEU, konkretno u digitalnu infrastrukturu, digitalnu transformaciju malih poduzeća, istraživanje u području digitalnih tehnologija te kao potpora socijalnoj ekonomiji da ostvari koristi od digitalne transformacije. U okviru novog Europskog socijalnog fonda+ građanima će se putem projekata u državama članicama pružiti pomoć u ovladavanju osnovnim vještinama potrebnima u novom digitalnom svijetu. Ulaganja u usavršavanje digitalnih vještina sadržana su i u Fondu za prilagodbu globalizaciji.

„Programom Digitalna Europa ulagat će se u izgradnju digitalnih kapaciteta i infrastrukture velikih razmjera u EU-u, čime će se europskim građanima, poduzećima i regijama olakšati uspješno poslovanje u današnjem hiperpovezanom svijetu te Europi zajamčiti očuvanje globalne konkurentnosti. Sada kada je dogovor postignut, važno je brzo nastaviti s pregovorima o sljedećem višegodišnjem financijskom okviru kako bismo s programom započeli na vrijeme i s namjenskim proračunom“, rekao je  potpredsjednik Europske komisije nadležan za jedinstveno digitalno tržište Andrus Ansip.

Podijeli:

 

Vezane objave