Prema godišnjoj analizi Državnog statističkog zavoda (DSZ) u Hrvatskoj je visok stupanj integracije informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) u poslovanju. 97% poduzeća upotrebljava računala, 97% poduzeća ima pristup internetu, a 73% poduzeća ima vlastitu internetsku stranicu.

Godišnja analiza DSZ-a IKT-POD o primjeni informacijskih i komunikacijskih tehnologija pruža informacije o upotrebi računala, interneta, elektroničkog poslovanja i ostalih IKT-a u poduzećima. Istraživanje IKT-POD provedeno je u okviru smjernica Eurostata tijekom 2018. godine, a provodi se na temelju Zakona o službenoj statistici. Istraživanja su provedena u svim državama EU-a. Dakle, podaci su međunarodno usporedivi. Međunarodni podaci dostupni su na Digital economy and society http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Digital_economy_and_society.

Koncepti i definicije koji se primjenjuju u istraživanju usklađeni su s EU-ovom Metodologijom za statistike o Informacijskom društvu, 2018., a posebno s temeljnom Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća  (EZ) o statistici Zajednice o informacijskom društvu.

Osnova za okvir uzorka jest Statistički poslovni registar Državnog zavoda za statistiku.

Podaci su prikupljeni putem interneta upotrebom online upitnika. Referentno razdoblje za glavne varijable bilo je 1. tromjesečje 2018. godina, a referentno razdoblje za pitanja o internetskoj prodaji bila je 2017. godina. Analiza je rađena na reprezentativnom uzorku od 2.731 poduzeće s 10 ili više zaposlenih osoba.

Cloud koristi 31% poduzeća

U upotrebi interneta u hrvatskim poduzećima prevladava upotreba širokopojasnog pristupa; 92% poduzeća upotrebljava neki oblik fiksne širokopojasne veze, a 85% poduzeća upotrebljava mobilni širokopojasni pristup internetu. Internetska prodaja zauzima samo 12% ukupne prodaje roba i usluga. Računalnim oblakom koristi se 31% poduzeća.

Analiza pokazuje da 97% poduzeća upotrebljava računala u obavljanju svakodnevnih zadataka te da 97% poduzeća ima pristup internetu. Internet je postao nužan čimbenik učinkovitog poslovanja, stoga 73% poduzeća ima vlastitu internetsku stranicu.

Internet i ostale mrežne tehnologije omogućuju povezivanje poslovnih jedinica unutar poduzeća i integraciju poslovnih procesa koji pridonose učinkovitijem poslovanju. Način i brzina prijenosa podataka omogućuju kvalitetnije poslovanje. Dostupnost i afirmacija mobilnih uređaja prouzročila je promjenu trenda pristupa internetu. Širokopojasni fiksni pristup (DSL, kabelski internet, zakupljeni vod) upotrebljava 92% poduzeća, dok mobilni pristup internetu upotrebljava 83% poduzeća (porast od 2% u odnosu na godinu ranije).

Internet je uveo promjene u načinu poslovanja omogućivši integriranost poslovnih procesa na višoj razini. Brzina internetske veze postaje jedan od važnijih čimbenika u poslovanju. Sve veća dostupnost širokopojasnog interneta potiče i porast brzine prijenosa podataka. Primijećen je znatan porast u segmentu brzine prijenosa iznad 10 Mpbs; 72% poduzeća (porast od 9%) čini taj segment. Integracija poslovnih procesa i komunikacija među poslovnim subjektima putem interneta omogućuje učinkovitiju ponudu dobara i usluga te njihovu kupnju i prodaju na tržištu.

12% trgovine obavlja se online

Opseg e-trgovine u odnosu na konvencionalnu trgovinu još je uvijek prilično nizak; samo se oko 12% prometa ostvaruje putem interneta.

Upotreba računalnih resursa putem usluga računalnog oblaka tek se razvija u Republici Hrvatskoj; njome se koristi 31% poduzeća. Struktura zastupljenosti prema veličini poduzeća ravnomjerna je. Podjednako se njime koriste mala, srednja i velika poduzeća, a upotreba dominira u informacijama i komunikacijama te u poslovnim i uslužnim djelatnostima.

Podjela prema tipu usluge pokazuje da se poduzeća najčešće koriste računalnim oblakom za procesiranje e-pošte, a podjednako su zastupljene usluge pohrane podataka i baza podataka te upotreba uredskoga i računovodstvenog softvera.

Podijeli:

Vezane objave