Europska komisija objavila je 27. listopada 2017. godine konačne verzije radnih programa Obzor 2020 za investicijsko razdoblje 2018.-2020. s budžetom od 30 milijardi eura. Obzor 2020 najveći je program Europske unije za istraživanje i inovacije s ukupnim budžetom od 77 milijardi eura te ukupnim trajanjem od 7 godina (2014. – 2020.).

Jedna od ključnih promjena je da će se dosadašnja usredotočenost na objavljivanje rezultata istraživanja u znanstvenim publikacijama preusmjeriti prema dijeljenju znanja ranije u istraživačkom procesu i tako promicati otvorena znanost. Za potporu otvorenoj znanosti odvojit će se 2 milijarde eura, a 600 milijuna eura bit će namijenjeno za potrebe europskog oblaka (cloud) za otvorenu znanost, europske podatkovne infrastrukture i računalstva visokih performansi (High Performance Computers HPC).

Radni programi usmjereni su na sljedeća područja:

  1. Poticanje revolucionarnih inovacija koje otvaraju nova tržišta
    Komisija pokreće prvu fazu Europskog vijeća za inovacije te će izdvojiti potporu potencijalno iznimno korisnim, ali i visokorizičnim inovacijama koje mogu stvoriti tržišta budućnosti.
  2. Usmjerenost na političke prioritete
    Komisija će nastojati ostvariti veći učinak sredstava kojima se financiraju istraživanja usmjeravanjem na manji broj osobito važnih tema kao što su migracije, sigurnost, klima, čista energija i digitalno gospodarstvo.
  3. Jačanje međunarodne istraživačke i inovacijske suradnje
    Novim se radnim programima jača i međunarodna suradnja u području istraživanja i inovacija. Poticat će se 30 vodećih inicijativa u područjima od zajedničkog interesa, ali i države članice i pridružene zemlje koje još ne sudjeluju dovoljno u programu i ne ostvaruju svoj puni potencijal. Cilj je doprijeti do neiskorištenih područja izvrsnosti u Europi i izvan nje. Osim toga, programom se i dalje potiče bliska suradnja s europskim strukturnim i investicijskim fondovima.

Podijeli:

 

Vezane objave