testiranje 5G tehnologije u Europi

Uvođenje 5G tehnologije u svijetu se odvija brže nego što su očekivali stručnjaci. Već je u desetinama zemalja počela funkcionirati nova telekomunikacijska tehnologija, u početku je obuhvaćen najčešće dio teritorija zemlje, uglavnom veći gradovi. U pojedinim zemljama novu tehnologiju uvelo je više operatera. U južnoj Koreji tri su se operatora udružila i napravili 5G mrežu s nacionalnom pokrivenošću. Hrvatska je, prema podacima European 5G Observatory, članica EU u kojoj je provedeno najmanje testiranja 5G tehnologije i koja će biti među zadnjim članicama koja će komercijalizirati tu tehnologiju. Na, primjer u susjednim zemljama Sloveniji i Mađarskoj već su provedena javna nadmetanja za dodjelu 5G frekvencija kojima je država uprihodila više milijardi eura a u Italiji su već profunkcionirale za početak prve teritorijalno ograničene 5G mreže.

frekvencijski pojasevi testiranja 5G tehnologije

U Hrvatskoj su Hrvatski telekom d.d. i A1 Hrvatska d.o.o. najavili početak uspostave komercijalne 5G mreže u 2020. godini dok Tele 2 d.o.o. za sada nema najave.

Prema odluci HAKOM-a, odnosno podacima koje je dostavio Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva 28. svibnja ove godine, sada je u dijelu Hrvatske za 5G mreže dostupan frekvencijski pojas 3400-3590 MHz – 90 MHz, a nakon 4. studenoga 2023 godine taj će frekvencijski pojas biti dostupan u cijeloj zemlji. Frekvencijski pojas 3590-3800 MHz bit će dostupan nakon 31. prosinca 2020. godine. 24,25-27,5 GHz već je dostupan u cijeloj Hrvatskoj.

-- tekst se nastavlja nakon oglasa --

 

dodjela frekvencijskog spektra za 5G u Hrvatskoj

U svrhu prepoznavanja izazova i ograničenja uvođenja 5G mreže u Hrvatsku, Hrvatsko regulatorno tijelo za mrežnu industriju (HAKOM) osnovalo je radnu skupinu s operaterima elektroničkih komunikacija. Zadaća je radne skupine da artikulira izazove u vezi s uvođenjem 5G tehnologije, kao i uključivanje svih dionika javnog i privatnog tržišta koji mogu doprinijeti uspješnom provođenju akcijskog plana 5G.

S ciljem rješavanja problema s plaćanjem velikih naknada za RF spektar, usvojene su izmjene Uredbe o plaćanju naknada za adrese, brojeve i RF spektar, čime se smanjuju naknade za RF spektar kako bi se spektar potreban za 5G učinio pristupačnijim i kako bi se potaknula ulaganja potrebna za uspješno uvođenje 5G.

podaci European 5G Opservatory o testiranju 5G tehnologije u Europi

U pogledu pravovremene raspodjele spektra u širini od 5G, izrađuje se Nacionalni akcijski plan za oslobađanje od 700 MHz, ali ga Vlada Republike Hrvatske još nije usvojila. Kako bi se oslobodio opsega od 3,4 – 3,8 GHz, HAKOM je započeo proces ponovnog planiranja i razgovor s vlasnicima dozvole za korištenje RF spektra u tom opsegu.

Krajem 2018. godine održao se postupak javne dražbe, a preostali dio uparenog spektra veličine 2 x 15 MHz dodijeljen je u frekvencijskom opsegu 2110 – 2170/1920 – 1980 MHz. U 2019. godini održan je postupak javnog poziva, što je rezultiralo dodjelom opsega 2500-2690 MHz uparenog spektra na način da je svaki od tri operatora (Hrvatski telekom d.d, A1 Hrvatska d.o.o. i Tele 2 d.o.o.) primio 2 × 20 MHz. Za dodjelu još uvijek ostaje 2 × 10 MHz uparenog spektra i 50 MHz nesparenog spektra.

Kako bi se omogućilo uvođenje 5G tehnologije u već dodijeljeni frekvencijski pojas, hrvatski operatori A1 Hrvatska d.o.o. i Tele 2 d.o.o. potpisali su ugovor o najmu spektra kako bi se osigurala uporaba kontinuiranih frekvencijskih blokova u frekvencijskim opsezima 1800 MHz i 2100 MHz.

Ministarstvo zdravlja pokrenulo je izmjenu Uredbe o zaštiti od elektromagnetskih polja, što je rezultiralo povećanjem periodičnih mjerenja jačine elektromagnetskih polja, a mjerenja se moraju provoditi jednom u dvije godine umjesto svake treće godina.

Uzimajući u obzir Akcijski plan EU i propisane uvjete za pokrivanje barem jednog grada do 2020. godine, na lokalnoj razini osiguran je dovoljan RF spektar, te je provedeno testiranje 5G u Jastrebarskom (A1 Hrvatska d.o.o.) i Puli (Hrvatski telekom d.d.) na 3,6 GHz. Hrvatski telekom odobren za provođenje testova u Osijeku, Samoboru, Splitu, Rijeci i Krku, dok je A1 Hrvatska u Zagrebu i Jastrebarskom, a podnio je zahtjev za dodatna ispitivanja u nekim drugim hrvatskim gradovima.

uvođenje 5G tehnologije u svijetu

Podijeli:

 

 

Vezane objave