Europska komisija je objavila poziv na podnošenje prijedloga za pilot-projekt vrijedan 50 milijuna eura za potporu osnivanju mreže centara za stručnost u području cyber sigurnosti diljem EU-a.

Od konzorcija čiji prijedlozi budu prihvaćeni (takvi konzorciji mogu obuhvaćati i sveučilišne laboratorije i istraživačke centre) očekuje se da opsegom prilagode postojeća istraživanja potrebama cyber sigurnosti na jedinstvenom digitalnom tržištu te ponude rješenja koja se mogu staviti na tržište. Iskustva prikupljena odabranim projektima pridonijet će oblikovanju buduće stručne mreže koja će obuhvaćati i Europski centar za istraživanja i stručnost u području cyber sigurnosti.

Pilot-projekt je najavljen u rujnu 2017. zajedno sa sveobuhvatnim skupom mjera kojima je cilj Europu opremiti odgovarajućim instrumentima za zaštitu od cyber napada i jačanje cyber sigurnosti u EU-u.

Projekt će se financirati putem okvirnog programa Obzor 2020. Rok za podnošenje prijedloga je do 29. svibnja 2018.

Europska komisija je poduzela još jedan važan korak vezan uz poboljšanje cyber sigurnosti: budući da će do 9. svibnja sve države članice u svoje zakonodavstvo morati prenijeti Direktivu o sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava (Direktiva MIS), Komisija je donijela provedbenu uredbu o pružateljima digitalnih usluga (servisima za računalstvo u oblaku (cloud), internetskim trgovinama i tražilicama) i ozbiljnosti cyber sigurnosnih incidenata.

Direktiva MIS prvi je zakonodavni akt EU-a usmjeren na jačanje cyber otpornosti EU-a. Njome se podržava jačanje nacionalnih kapaciteta, uspostavlja tehnička i strateška suradnja na razini EU-a te uvode zahtjevi vezani uz sigurnost i obavještavanje.

Podijeli: