Sveučilišni računski centar (Srce), 29. travnja 2020. godine obilježava 49. godišnjicu svojeg osnivanja, čime ulazi u pedesetu godinu rada i djelovanja u području primjene novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija u Hrvatskoj.

Srce je osnovano 1971. godine u okrilju Sveučilišta u Zagrebu, tada jedinog sveučilišta u Hrvatskoj.

Grupa sveučilišnih profesora koja je vodila projekt osnivanja Srca tada je zacrtala strateške ciljeve Srca:

  • osigurati akademskoj zajednici, kao predvodničkom segmentu društva, ali i hrvatskom društvu u cjelini pristup najnovijim tehnologijama i informacijskim uslugama,
  • osigurati svim ustanovama i pojedincima iz sustava znanosti i visokog obrazovanja pouzdanu i održivu informacijsku i komunikacijsku infrastrukturu i usluge, potrebnu za svakodnevno djelovanje i rad i podržati inovativnu i učinkovitu primjenu informacijskih tehnologija kroz prikupljanje i dijeljenje znanja, kroz kvalitetan i dostupan sustav podrške, obrazovanja i osposobljavanja korisnika za uporabu novih tehnologija.

Otvoreno obrazovanje i znanost

Sada je ostvarivanje osnivačkih strateških ciljeva povezano s omogućavanjem i podrškom otvorenog obrazovanja i otvorene znanosti, kao sinonima za moderno obrazovanje i međunarodno relevantna istraživanja. Srce to radi kroz izgradnju moderne komunikacijske, računalne, podatkovne i informacijske infrastrukture (e-infrastrukture) i pratećih usluga. To se provodi kroz oko 50 različitih usluga i sustava koji su na raspolaganju akademskoj i istraživačkoj zajednici, a dio njih i cijelom hrvatskom društvu. Neke od tih usluga i sustava Srca koriste desetci ili čak stotine tisuća korisnika, poput sustava kao što su Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU), Autentikacijska i autorizacijsku infrastruktura znanosti i obrazovanja (AAI@EduHr), platforma za e-učenje Merlin, Sustav digitalnih akademskih arhiva i repozitorija Dabar, Portal hrvatskih znanstvenih i obrazovnih časopisa Hrčak ili hrvatsko središte za razmjenu internetskog prometa CIX (Croatian Internet eXchange).

Srcu koristiti napredne računalne resurse za složene istraživačke projekte. Na raspolaganju akademskoj zajednici su računalni klaster Isabella i računalne usluge koje se nude po načelu računarstva iz oblaka u okviru usluge HTC Cloud.

Važan segment rada Srca su obrazovni programi namijenjeni svima, pri čemu je dio njih namijenjen i IT profesionalcima. Obrazovni programi dostupni su korisnicima i u učionicama i na daljinu (online). Svi obrazovni materijali i online tečajevi Srca slobodno su dostupni u otvorenom pristupu. Centar za e-učenje osim alata i tehnologija za e-učenje nudi nastavnicima u sustavu visokog obrazovanja i različite oblike podrške i edukacija vezano uz implementaciju digitalnih tehnologija u obrazovnim procesima.

Međunarodni projekti

Srce aktivno sudjeluje u nizu međunarodnih projekata, osiguravajući povezanost hrvatske e-infrastrukture s europskom i globalnom. Tako stručnjaci Srca sudjeluju u izgradnji Europskog oblaka otvorene znanosti (EOSC), provedbi EU inicijative za računala visokih performansi (EuroHPC), uključujući uspostavu mreže nacionalnih centara kompetencija za računala visokih performansi i hrvatskog centra kompetencija za HPC, radu Research Data Alliance (RDA), globalne organizacije za razvoj društvenih i tehničkih uvjeta za otvoreno dijeljenje i ponovnu upotrebu podataka te poticanje inovacije temeljene na podacima i sl.

Višegodišnji sustavni pristup planiranju i izgradnji e-infrastrukture, kao i napori koje Srce ulaže da se omogućavaju i slijede globalni trendovi, omogućili su da i u izvanrednim uvjetima covid-19 pandemije, a onda i potresa u Zagrebu u ožujku 2020. godine, Srce funkcionira bez prekida, te pouzdano i uspješno podrži akademsku zajednicu u brzom prelasku na rad na daljinu, uključujući i održavanje nastave na daljinu. Neki od sustava uspješno su izdržali i trostruko, pa i peterostruko povećana opterećenja.

HR-ZOO

Najvažniji aktualni projekt Srca, ujedno i strateški projekt u sustavu znanosti i obrazovanja – projekt izgradnje Hrvatskog znanstvenog i obrazovnog oblaka (HR-ZOO). HR-ZOO kao nova distribuirana nacionalna e-infrastruktura računalnih, spremišnih i mrežnih resursa i skup povezanih informacijskih usluga biti će poticaj i važan preduvjet za nove iskorake u cijelom hrvatskom obrazovnom i istraživačkom sustavu u razdoblju do 2030. godine. Između ostalog HR-ZOO je važan preduvjet za omogućavanje modernih istraživanja i metoda obrade i upravljanja podacima koji su karakteristični za otvorenu znanost, kao i temelj za daljnje uvođenje digitalnih tehnologija i novih nastavnih metoda u sustav visokog obrazovanja, pa i ozbiljniji razvoj cjelokupnih studija na daljinu (online).

Podijeli:

 

Vezane objave